Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Ben Weyts op 19 juli 2019, over deze onderwerpen: Lokale overheid, Mobiliteit

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts heeft een regelgeving klaar die de taxi toegankelijker maakt. Er zullen meer taxi’s rondrijden, tegen lagere prijzen. “Voor de generatie van mijn kinderen moet het straks vanzelfsprekend zijn om ’s nachts na een fuif een goedkope groene taxi naar huis te …

Door Ben Weyts op 19 juli 2019, over deze onderwerpen: Mobiliteit en Openbare Werken

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts versoepelt de voorwaarden voor de ‘estuaire vaart’: binnenschepen die vracht vervoeren via de zee. Zo moeten er in de toekomst meer binnenschepen kunnen varen tussen bijvoorbeeld Zeebrugge en Antwerpen, Brussel of Genk. “Ik wou eigenlijk nog verder gaan”, …

Door Ben Weyts op 19 juli 2019, over deze onderwerpen: Mobiliteit en Openbare Werken

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts heeft in een uitvoeringsbesluit invulling gegeven aan het nieuwe Taxidecreet. Het Vlaams Parlement heeft dat decreet goedgekeurd in maart en sindsdien hebben instanties zoals de Mobiliteitsraad Vlaanderen adviezen uitgebracht over de concrete uitwerking …

Door Ben Weyts op 18 juli 2019, over deze onderwerpen: Onroerend erfgoed

De nieuwbakken Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Ben Weyts investeert 2,4 miljoen om het voormalige museum Smidt van Gelder aan de Belgiëlei in Antwerpen nieuw leven te geven. Het imposante gebouw staat al jaren leeg, maar kan nu getransformeerd worden tot een half-publieke ruimte met plaats …

Door Ben Weyts op 18 juli 2019, over deze onderwerpen: Onroerend erfgoed

De nieuwbakken Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Ben Weyts investeert 700.000 euro in de restauratie en herbestemming van het Mercator-Orteliushuis aan de Kloosterstraat in Antwerpen. Het gebouw krijgt een polyvalente en flexibele invulling, met ruimte voor horeca, handel en kantoren. “Met deze …

Door Ben Weyts op 17 juli 2019, over deze onderwerpen: Mobiliteit en Openbare Werken

Op zondag 11 augustus vaart er gratis een extra veer tussen Lillo en Doel. Op vraag van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts wordt de veerdienst uitgebreid op de dag van de Scheldewijding. Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust werkt hiervoor samen met district Polder. “We …