Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Ben Weyts, Nadia Sminate op 17 november 2022, over deze onderwerpen: Leerkrachten en directies, Levensbeschouwelijke tekenen

Er was maar één artikel nodig in De Standaard om de hele discussie rond het al dan niet dragen va levensbeschouwelijke symbolen in het onderwijs opnieuw te laten losbarsten. “Er is nochtans niets veranderd”, zei minister van Onderwijs Ben Weyts tijdens het debat hierover in het Vlaams Parlement …

Door Ben Weyts op 15 november 2022

Het onderwijsveld gaat prioritair aan de slag met 13 aanbevelingen van de Commissie Beter Onderwijs, om de onderwijskwaliteit op te krikken. De onderwijspartners kondigen alvast de realisatie aan van een van de meest cruciale aanbevelingen: de oprichting van een onafhankelijk kenniscentrum, dat …

Door Ben Weyts op 7 november 2022, over deze onderwerpen: Sportinfrastructuur

Vlaams minister van Sport Ben Weyts wil sportclubs op zowel korte als lange termijn ondersteunen tijdens deze energiecrisis. Vlaanderen heeft hiervoor een steunpakket van 53 miljoen euro klaar, in de eerste plaats voor structurele maatregelen. “Heel wat van onze sportclubs zijn in deze crisis extra …

Door Ben Weyts op 2 november 2022, over deze onderwerpen: Secundair onderwijs

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts creëert op vraag van scholen een decretaal kader voor deeltijds interactief afstandsleren in het secundair onderwijs. Het biedt scholen die beperkt afstandsonderwijs willen aanbieden de nodige duidelijkheid en rechtszekerheid. “Hybride onderwijs kan bijdragen …

Door Ben Weyts op 2 november 2022, over deze onderwerpen: Nederlands leren

In de rangschikking van landen met de beste leesvaardigheid scoort Vlaanderen de voorbije decennia alsmaar slechter. “Dat werd vroeger altijd weggewuifd, maar eindelijk erkent men nu het probleem”, zei minister van Onderwijs Ben Weyts in De Tafel van Vier. Hij wees er op het grote belang van een …

Door Ben Weyts op 27 oktober 2022, over deze onderwerpen: Onderwijs

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts stelt Evi Geysels aan als Onderwijsambassadeur. Geysels heeft zelf al 20 jaar klaservaring én heeft ervaring in de mediasector: de geknipte vrouw om mensen warm te maken voor het lerarenberoep. “We willen nog meer mensen verleiden om voor de klas te gaan …