Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Ben Weyts op 12 januari 2022, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn

De Commissie Dierenwelzijn van het Vlaams Parlement heeft unaniem ingestemd met het voorstel van minister van Dierenwelzijn Ben Weyts om dierenmishandeling voortaan strenger te bestraffen. Dierenbeulen kunnen zo tot 5 jaar gevangenisstraf krijgen, bij recidive zelfs tot 10 jaar. Ook de boetes gaan …

Door Ben Weyts op 10 januari 2022, over deze onderwerpen: Nederlands leren, Secundair onderwijs, Nederlands in de Rand

Scholen secundair onderwijs in de Vlaamse Rand krijgen voor de eerste keer extra financiële steun om Nederlands te ondersteunen en te promoten bij de leerlingen én bij hun ouders. Minister van Onderwijs en Vlaamse Rand Ben Weyts slaat de handen in elkaar met schooldirecteurs uit de Rand en maakt 3 …

Door Ben Weyts op 7 januari 2022, over deze onderwerpen: Hoger onderwijs

Minister van Onderwijs Ben Weyts investeert een recordbedrag van 4 miljoen euro om Vlaamse studenten en docenten ervaring te laten opdoen buiten Europa en om buitenlandse gasten te ontvangen aan onze hogescholen en universiteiten. De investering is nodig, want door corona was dit soort uitwisseling …

Door Ben Weyts op 6 januari 2022, over deze onderwerpen: Buitengewoon onderwijs, Welzijn

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts gaat kwetsbare leerlingen van buitengewone internaten een betere omkadering geven. Hij maakt ook budget vrij om de transitie naar Welzijn voor te bereiden. Vanaf volgend schooljaar krijgen de buitengewone internaten een volwaardige plek binnen het …

Door Ben Weyts op 2 januari 2022, over deze onderwerpen: Werken, Kleuterschool en basisonderwijs, Secundair onderwijs

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts gaat de meest precaire statuten in het onderwijs versterken. Het gaat om bijvoorbeeld busbegeleiders, keukenhulpen, toezichters in de buitenschoolse opvang en poetspersoneel, in totaal 9.000 werknemers. Deze mensen kunnen nu rekenen op onder meer een …

Door Ben Weyts op 22 december 2021

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts schrapt de minimumleeftijd om een diploma lager onderwijs te behalen. Hoogbegaafde kinderen kunnen voortaan ook vóór de leeftijd van 8 jaar via de examencommissie een getuigschrift behalen. “We moeten niet naar de leeftijd, maar naar de kennis en de kunde van …