Ben Weyts

Mijn CV

 • Geboren te Leuven op 12 november 1970
 • Burgerlijke staat:
 • Gehuwd
 • 2 kinderen

Huidige functies binnen N-VA

 • Lid partijbestuur
 • Lid partijraad
 • Lid arrondissementeel bestuur Halle-Vilvoorde
 • Lid afdelingsbestuur Beersel

Studies

Licentiaat in de politieke wetenschappen, optie politieke wetenschappen (UG)

Professioneel Curriculum

 • Stafmedewerker Vormingscentrum Lodewijk Dosfel (1998 - 1999)
 • Directeur vormingscentrum Lodewijk Dosfel (1999)
 • Universitair medewerker VU-fractie Kamer van Volksvertegenwoordigers (1999 - 2000)
 • Partijwoordvoerder VU (2000 - 2001)
 • Partijwoordvoerder N-VA (2001 - 2004) en hoofd politiek secretariaat N-VA (2002-2004)
 • Woordvoerder en adjunct-kabinetschef Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme (2004 - 2005)
 • Kabinetschef en woordvoerder Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme (2005-2008)
 • Kamerlid (2009- 2014)
 • Eerste ondervoorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers (2010-2014)
 • Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn (2014-...)

Medewerkers

Bart Van Camp

Kabinetschef

Isabel Jacobs

Adjunct-Kabinetschef

Jeroen Tiebout

Woordvoerder & Adjunct-Kabinetschef / Raadgever Vlaamse Rand

Kathleen Pauwels

Secretariaat minister

Natascha Peeters

Ondersteuning Communicatie

Charline Rommens

Secretariaat MOW

Anja Schelfhout

Secretariaat MOW

Kitty Elleboog

Verzending

Inneke Fierens

Verzending

Krista Maes

Raadgever Mobiliteit - Binnenvaart/logistiek beleid

Nathalie Balcaen

Raadgever Mobiliteit - maritiem / logistiek beleid

Yann Van Rompaey

Raadgever Financiën en Begroting

Dries Verhaeghe

Raadgever Financiën en Begroting - Raadgever De Lijn

Bob D'hoedt

Raadgever Mobiliteit

Filip Vandermeulen

Raadgever Mobiliteit

Stien Verlinden

Raadgever Mobiliteit

Hans Zegers

Raadgever Mobiliteit

Stijn Quaghebeur

Raadgever Mobiliteit

Allessia Claes

Raadgever Lokaal Beleid

Lien De Slagmeulder

Raadgever Lokaal Beleid

Caroline De Meerleer

Raadgever Toerisme

Els Vanautryve

Raadgever Dierenwelzijn

Marc Blykers

Chauffeur / Logistiek