Dierenwelzijn

Vlaanderen is een beschaafde natie die Dierenwelzijn ernstig neemt.

Als (de eerste) Vlaamse Dierenminister wil Ben Weyts het vermijdbare dierenleed ook effectief vermijden. Achterhaalde praktijken die dieren geweld aandoen moeten verdwijnen. Dierenbeulen moeten hard aangepakt worden. Onze asielen moeten ondersteund worden. En Vlaanderen moet het eigen dierenbeleid ook uitdragen in de rest van Europa.

Dierenwelzijn is uitgebouwd tot een volwaardige bevoegdheid in Vlaanderen. Nu moet het ook op de politieke agenda van de Europese Unie komen.

 

De drie diervriendelijke werken van Ben Weyts

 

Ontwikkelen van een vooruitstrevend Vlaams beleid voor alle dieren

We willen in Vlaanderen al het vermijdbare dierenleed ook effectief vermijden door:

 • verhogen van de transparantie van de aanvoer van honden uit het buitenland;
 • wegwerken van onnodige belemmeringen voor de kweek en handel in assistentiehonden en honden voor politie en leger;
 • aan banden leggen van de handel in producten bestemd voor dieren die hiervoor niet geschikt zijn;
 • versterken van het dierenwelzijnsbeleid op lokaal niveau;
 • naar de uitdoving van het gebruik van paarden en pony’s op kermissen;
 • aanpassen van de normen voor de huisvesting van fokkonijnen voor vleesproductie;
 • aanpassen van het uitdoofbeleid voor pelsdierkwekerijen en houderijen van dieren voor de productie van foie gras door middel van dwangvoedering aan de Europese regels aangaande staatssteun in de landbouwsector;
 • verplichte beschutting voor weidedieren;
 • toewerken naar het einde van de onverdoofde chirurgische castratie van biggen;
 • verplicht bedwelmen van volwassen runderen;
 • ondersteunen van mobiele slachthuizen;
 • streven naar een uitfasering van kooisystemen voor het houden van pluimvee;
 • onderzoek naar de herziening van de minimumnormen voor het houden van zoogdieren en vogels in dierentuinen;
 • onderzoek en overleg m.b.t. de uitdoving van het houden van dolfijnen in gevangenschap;
 • stimuleren van alternatieven voor dierenproeven;
 • versterken van de interne controlemechanismen op het gebruik van proefdieren en hun welzijn;
 • onderbrengen van de fokkerijreglementering katten en honden onder het takenpakket van de dienst Dierenwelzijn.
 • we werken een Vlaamse Codex voor Dierenwelzijn uit en creëren een helder en samenhangend regelgevend kader.

 

Ontwikkelen van een efficiënte sensibiliseringsstrategie

We zijn trots op het Vlaamse dierenbeleid en dragen het ook actief uit, via goede praktijkvoorbeelden en bij alle mogelijke doelgroepen.
We ontwikkelen een dierenwelzijnslabel waarmee we het mogelijk maken om bewust te kiezen voor de meest diervriendelijke producten én belonen we de vele Vlaamse landbouwers die investeren in het welzijn van hun dieren.

 

Waken over een kordaat controle- en handhavingsbeleid

We willen dat iedereen die dieren verwaarloost of mishandelt de rekening gepresenteerd krijgen. De objectieve én subjectieve pakkans moet verder stijgen voor dierenbeulen.
We willen alle meldingen van bezorgde burgers de nodige aandacht en het passende gevolg bieden, dit uiteraard met respect voor de rechten van verdediging.

 

Nieuws over dit onderwerp

Gemeenteraadsverkiezingen moeten ook over Dierenwelzijn gaan

Vlaams Dierenminister Ben Weyts wil dat de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 ook over Dierenwelzijn gaan. Daarom reikt hij lokale politici een minimumprogramma aan, met concrete ideeën voor de …

Ben Weyts wil blijvende aandacht voor lokale zwerfkattenproblematiek

De Vlaamse steden en gemeenten hebben vorig jaar 14.609 zwerfkatten gevangen en er 11.800 gesteriliseerd. De steden en gemeenten investeren steeds meer in een lokaal zwerfkattenbeleid. Vlaams …

Vlaanderen toont zich voortrekker met nieuwe Codex Dierenwelzijn

Dierenminister Ben Weyts heeft een Vlaamse Codex Dierenwelzijn klaar om dieren beter te beschermen. Het is een ambitieus werkstuk waarmee Vlaanderen zich voortrekker toont op gebied van dierenwelzijn …