Dierenwelzijn

Vlaanderen is een beschaafde natie die Dierenwelzijn ernstig neemt.

Als (de eerste) Vlaamse Dierenminister wil Ben Weyts het vermijdbare dierenleed ook effectief vermijden. Achterhaalde praktijken die dieren geweld aandoen moeten verdwijnen. Dierenbeulen moeten hard aangepakt worden. Onze asielen moeten ondersteund worden. En Vlaanderen moet het eigen dierenbeleid ook uitdragen in de rest van Europa.

Dierenwelzijn is uitgebouwd tot een volwaardige bevoegdheid in Vlaanderen. Nu moet het ook op de politieke agenda van de Europese Unie komen.

 

De drie diervriendelijke werken van Ben Weyts

 

Ontwikkelen van een vooruitstrevend Vlaams beleid voor alle dieren

We willen in Vlaanderen al het vermijdbare dierenleed ook effectief vermijden door:

 • verhogen van de transparantie van de aanvoer van honden uit het buitenland;
 • wegwerken van onnodige belemmeringen voor de kweek en handel in assistentiehonden en honden voor politie en leger;
 • aan banden leggen van de handel in producten bestemd voor dieren die hiervoor niet geschikt zijn;
 • versterken van het dierenwelzijnsbeleid op lokaal niveau;
 • naar de uitdoving van het gebruik van paarden en pony’s op kermissen;
 • aanpassen van de normen voor de huisvesting van fokkonijnen voor vleesproductie;
 • aanpassen van het uitdoofbeleid voor pelsdierkwekerijen en houderijen van dieren voor de productie van foie gras door middel van dwangvoedering aan de Europese regels aangaande staatssteun in de landbouwsector;
 • verplichte beschutting voor weidedieren;
 • toewerken naar het einde van de onverdoofde chirurgische castratie van biggen;
 • verplicht bedwelmen van volwassen runderen;
 • ondersteunen van mobiele slachthuizen;
 • streven naar een uitfasering van kooisystemen voor het houden van pluimvee;
 • onderzoek naar de herziening van de minimumnormen voor het houden van zoogdieren en vogels in dierentuinen;
 • onderzoek en overleg m.b.t. de uitdoving van het houden van dolfijnen in gevangenschap;
 • stimuleren van alternatieven voor dierenproeven;
 • versterken van de interne controlemechanismen op het gebruik van proefdieren en hun welzijn;
 • onderbrengen van de fokkerijreglementering katten en honden onder het takenpakket van de dienst Dierenwelzijn.
 • we werken een Vlaamse Codex voor Dierenwelzijn uit en creëren een helder en samenhangend regelgevend kader.

 

Ontwikkelen van een efficiënte sensibiliseringsstrategie

We zijn trots op het Vlaamse dierenbeleid en dragen het ook actief uit, via goede praktijkvoorbeelden en bij alle mogelijke doelgroepen.
We ontwikkelen een dierenwelzijnslabel waarmee we het mogelijk maken om bewust te kiezen voor de meest diervriendelijke producten én belonen we de vele Vlaamse landbouwers die investeren in het welzijn van hun dieren.

 

Waken over een kordaat controle- en handhavingsbeleid

We willen dat iedereen die dieren verwaarloost of mishandelt de rekening gepresenteerd krijgen. De objectieve én subjectieve pakkans moet verder stijgen voor dierenbeulen.
We willen alle meldingen van bezorgde burgers de nodige aandacht en het passende gevolg bieden, dit uiteraard met respect voor de rechten van verdediging.

 

Nieuws over dit onderwerp

Dierenminister Weyts plant extra controles op Black Friday

In aanloop naar Black Friday plant Vlaams Dierenminister Ben Weyts extra controles op de naleving van het verbod op kortingen bij de verkoop van dieren. “Dieren zijn geen wegwerpproducten”, zegt …

Ben Weyts vraagt gemeenten om vuurwerkverbod tijdens oudejaarsnacht

Vlaams Dierenminister Ben Weyts vraagt de gemeentebesturen om voor oudejaarsnacht een verbod op het afsteken van vuurwerk en aanverwanten op te leggen. “Festiviteiten zoals eindejaarsfeesten gaan …

Slachthuizen en fokkers vallen Weyts aan voor strenge straffen

De slachthuissector en de beroepsfederatie van dierenfokkers vragen het Grondwettelijk Hof om een decreet met strengere straffen voor dierenbeulen te vernietigen. Dat decreet bepaalt dat mensen die …