Onderwijs

Kinderen zijn het kapitaal van de Vlamingen. Als we erin slagen om onze kinderen te laten excelleren, dan groeit ons kapitaal.

Als Vlaams minister van Onderwijs wil Ben Weyts de lat hoger leggen. We mogen ambitieus zijn voor onze kinderen. Kennis mag centraal staan. We mogen trots zijn op onze taal, het Nederlands. We mogen vertrouwen hebben in de leerkrachten die elke dag het beste geven van zichzelf.

Als ons onderwijs de lat hoger kan leggen, dan wacht onze kinderen – ons Vlaams kapitaal – een nog beter Vlaanderen.

Nieuws over dit onderwerp

Onderwijskoepels engageren zich om de lat hoger te leggen

Naar aanleiding van de slechte PISA-resultaten gaan de grote onderwijskoepels het engagement aan om samen met Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts uitdrukkelijk in te zetten op een versterking van …

Nieuwe PISA-resultaten moeten Vlaanderen wakker schudden

In het nieuwe PISA-onderzoek vallen de Vlaamse leerlingen voor leesvaardigheid voor het eerst uit de Top 10 van de OESO-landen. Vlaamse 15-jarigen scoren slechter voor wiskundige geletterdheid en …

Huursubsidies zorgen voor meer dan 100 extra schoolgebouwen

75 scholen krijgen van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts een huursubsidie waarmee ze extra plaatsen in de klas kunnen realiseren. De investering van jaarlijks € 6 miljoen komt meer dan 16.000 …