De Trends In Mathematics and Science Study (TIMSS) die werd afgenomen in 2019 wees uit dat Vlaamse leerlingen van het vierde leerjaar voor wiskunde en wetenschappen afglijden naar de internationale middelmoot. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts wou hier meer over weten en gaf opdracht tot ‘TIMSS-repeat’: een ‘herhalingsmeting’ bij dezelfde leerlingen.

Duidelijke leerwinst

Het onderzoek TIMSS-repeat wijst nu op duidelijke leerwinst tussen het vierde en het zesde leerjaar voor zowel wiskunde als wetenschappen. Waar de Vlaamse leerlingen in het vierde leerjaar nog een flinke achterstand hadden op leeftijdsgenoten uit bijvoorbeeld Singapore, daar scoren ze twee jaar later wel hoger dan de toppresteerders uit het vierde leerjaar.

Corona: meer leerwinst bij open scholen

Het onderzoek bevestigt ook dat de coronacrisis een enorme impact had op onze scholen. Hoe vaker een school gesloten werd, hoe erger voor de leerlingen. Als de school minder gedwongen gesloten werd, dan boekten de leerlingen significant méér leerwinst.

Voorzichtig tevreden

Ben Weyts reageert alvast voorzichtig tevreden: “We moeten meer zicht krijgen op de onderwijskwaliteit in Vlaanderen en de leerwinst die leerlingen boeken. Op dit moment zijn we nog te afhankelijk van internationaal onderzoek dat om de zoveel jaar een steekproef bestudeert. Vanaf dit schooljaar gaan we met de centrale toetsen veel meer vinger aan de pols houden in onze scholen”.