De zogenaamde ‘ongekwalificeerde uitstroom’ is de voorbije jaren gedaald, maar elke jongere die het leerplichtonderwijs verlaat zonder diploma is er nog altijd één te veel. Er werd daarom de voorbije jaren al veel gedaan om zoveel mogelijk jongeren aan een kwalificatie te helpen en om schooluitval tegen te gaan. Zo werden er in het verleden in elke provincie ‘Netwerken Samen tegen schooluitval’ opgezet.

Ankerfiguren

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts voert de strijd tegen schooluitval nu verder op. De provinciale ‘Netwerken Samen tegen Schooluitval’ zullen voortaan op Vlaams niveau worden aangestuurd. Dat zal hun werking versterken. Leerkrachten krijgen meer en betere ondersteuning om al hun leerlingen aan boord te houden, met onder meer een nieuw professionaliseringstraject en een toolbox, gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde praktijken. In elk Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) komt er nu een ‘ankerfiguur’, die de materialen, inzichten en de nieuwe toolbox van de netwerken zal vertalen naar de klaspraktijk. De netwerken zullen net- en beleidsdomeinsoverschrijdend werken, met een actieve samenwerking tussen onderwijs, welzijn en werk. Weyts maakt hier in totaal 640.000 euro voor vrij.

Nieuwe impulsen

“We willen dat elke Vlaming een waardevolle kwalificatie op zak kan steken. Dat kan op elke leeftijd, bijvoorbeeld via het volwassenenonderwijs, maar nog beter is om al in het leerplichtonderwijs een nuttig diploma te halen”, zegt Weyts. “De strijd tegen de schooluitval krijgt nu nieuwe impulsen. We behouden wat goed is, maar verbeteren waar mogelijk, zoals de samenwerking en de positie van de coördinatoren van de netwerken Samen tegen Schooluitval. Ze krijgen daarenboven extra middelen om scholen, voornamelijk in preventie, sterker te ondersteunen.”