In een zomerschool krijgen kinderen en jongeren gedurende minimaal 10 dagen in juli of augustus een aanbod op maat om leerachterstand te voorkomen of te verhelpen, in combinatie met spel, cultuur en sport. Deelname is vrijwillig en kosteloos. In de zomer van 2020 werden er voor het eerst 138 zomerscholen ingericht, vlak na een schooljaar dat ruw verstoord was door de komst van corona. In de zomer van 2021 werden er 190 zomerscholen georganiseerd. Lokale besturen, scholen en organisaties werkten nauw samen om de meest kwetsbare leerlingen te bereiken. Alle betrokkenen zijn lovend over de zomerscholen en iedereen wil het systeem voorgoed verankeren, maar tot nu ontbrak het aan een decretaal kader dat de zomerscholen een echte basis geeft. 

Vaste voorwaarden en ondersteuning

“We zorgen er nu voor dat we ook goede dingen overhouden aan de coronacrisis”, zegt Ben Weyts. “Zomerscholen zorgen ervoor dat de meest kwetsbare kinderen in september niet met een achterstand moeten beginnen aan het nieuwe schooljaar.” Het decreet zorgt ervoor dat de voorwaarden en ondersteuning voor het organiseren van zomerscholen vastliggen, zodat gemeentebesturen lang op voorhand kunnen plannen, vrijwilligers zoeken, contacten leggen, …”

Altijd vrijwillig en kosteloos

Het decreet bepaalt ook dat zomerscholen altijd vrijwillig en kosteloos moeten blijven.  Zomerscholen blijven ook een combinatie van leren enerzijds en sport, cultuur en spel anderzijds.