Elke dag worden er in de Europese Unie miljoenen dieren vervoerd. Het transporteren van dieren leidt vaak tot onnodig dierenleed. Met de oprichting van een onderzoekscommissie in het Europese Parlement werd reeds een eerste stap gezet om deze problematiek ook op de Europese agenda te plaatsen. Samen met gelijkgestemde landen, gaat Vlaanderen nu nog een stap verder om het dierenwelzijn tijdens dierenvervoer Europees aan te kaarten.

Zo komt Vlaanderen samen met Denemarken, Duitsland, Nederland en Zweden met een ‘Position Paper’, gericht aan de Europese Commissie. Deze gelijkgestemde landen pleiten in hun nota voor een betere Europese regelgeving wanneer het aankomt op het transporteren van dieren, wat door het vrij verkeer van goederen en personen in Europa ook Europees aangekaart moet worden. Zo wordt in de nota onder andere gepleit voor een beperking van de reistijd voor dieren bestemd voor slacht. Wat de uitvoer naar derde landen betreft vraagt de Position Paper een verbod voor lange afstanden over de weg of langs het water. Daarnaast pleiten de ondertekende landen voor een verduidelijking van de sta-hoogte in de veewagens. Ook de temperatuurvork, tussen welke temperaturen men dieren kan vervoeren, moet worden herzien. Hierbij wordt een herziening gevraagd voor elke diersoort afzonderlijk.

“Sinds Vlaanderen in 2014 bevoegd werd voor dierenwelzijn, staat het welzijn van onze dieren hoog op de Vlaamse agenda”, zegt Weyts. “Samen met gelijkgestemde landen willen we nu ook het voortouw nemen om op Europees niveau te pleiten voor meer dierenwelzijn.”

Onderwerpen