De vrachtwagens worden belast op basis van drie criteria: tonnage, wegtype en uitstoot. De tarieven zitten onder het niveau van de Duitse kilometerheffing, vooral voor kleinere vrachtwagens (tussen 3,5 en 12 ton). Bovendien wordt iedereen die investeert in groene en zuinige wagens daarvoor beloond: een stevige impuls voor de vergroening van het vrachtwagenpark.

De slimme kilometerheffing wordt beperkt tot voornamelijk autosnelwegen en enkele belangrijke hoofdassen. Het havengebied van de vier Vlaamse zeehavens wordt vrijgesteld van de heffing. Zo behouden de havens hun concurrentiepositie.

De opbrengst gaat onder meer naar een verlaging van verkeersbelastingen. Voor vrachtwagens tot 12 ton wordt die zelfs afgeschaft. Daarnaast gaat 40 miljoen euro naar een vermindering van de loonlasten van de transportsector. Met het geld van de kilometerheffing kan de Vlaamse Regering ook ongeveer 100 miljoen euro extra investeren in het wegennet.