De vastgoedvennootschap ‘Fremoluc’ vecht de regeling aan, onder meer omdat het decreet de middenklasse zou bevoordelen. Het Franstalige vehikel ‘Association de Promotion des Droits Humains et des Minorités’ -dat banden heeft met de Fransdolle partij Défi - vindt dan weer dat ook Walen en Brusselaars gebruik zouden moeten kunnen maken van de Vlaamse regeling.

Band met gemeente

Vlaanderen keurde vorig jaar de nieuwe regeling rond ‘Wonen in eigen streek’ (WIES) goed, omdat de stijgende grond- en woonprijzen jongeren en gezinnen wegdrukken. Heel wat mensen moeten noodgedwongen verhuizen naar een andere streek omdat ze in hun eigen omgeving geen woning meer kunnen betalen. Je ziet deze sociale verdringing bijvoorbeeld in de Vlaamse Rand, een streek die een sterke instroom kent vanuit Brussel, waardoor heel wat jonge mensen er geen toekomst meer kunnen uitbouwen. Het decreet geeft de lokale besturen van de 95 Vlaamse gemeenten met de hoogste woonprijzen nu de mogelijkheid om kavels of woningen voor te behouden voor mensen die een band hebben met de gemeente. Het lokaal bestuur staat dan in voor het geheel of een deel van het grondaandeel, waardoor de koper een beperkter deel van de prijs moet dragen.

Juridisch robuust

Het Grondwettelijk Hof heeft in 2013 een eerder decreet ‘Wonen in eigen streek’ vernietigd, maar het nieuwe WIES-decreet is juridisch robuust en verschilt op enkele belangrijke punten van het oude decreet. Zo gaat het nu expliciet om een sociaal voorrangsbeleid op basis van objectieve criteria, bedoeld om het recht op wonen te vrijwaren voor minder kapitaalkrachtige mensen die een band hebben met de gemeente. Het decreet is ook toegespitst op die 95 gemeenten waar de woonprijzen het hoogste liggen.  

Welverdiend stekje in eigen streek

“Wij gaan het decreet bij het Grondwettelijk Hof verdedigen voor de leerkrachten, het verplegend personeel, de agenten en al die andere mensen die in hun eigen gemeente geen woning meer kunnen kopen. Zo zijn er de laatste jaren veel jonge mensen en gezinnen weggetrokken uit mijn eigen streek, de Vlaamse Rand, omdat de woonprijzen de pan uit swingen. WIES kan hen een duwtje in de rug geven, zodat zij hun welverdiende plaats in eigen streek wel kunnen houden”, zegt minister van Vlaamse Rand Ben Weyts.

Clubje Franstaligen

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele: “We laten het invoeren van Wonen in eigen Streek niet doorkruisen door een clubje Franstaligen, en kijken dan ook vol vertrouwen de procedure bij het Grondwettelijk Hof tegemoet. Eigendomsverwerving zit in het Vlaamse dna en is een prioriteit van het Vlaamse woonbeleid. Met WIES dragen we hier aan bij, en zorgen we ervoor dat onze jeugd een woning kan verwerven in de eigen streek. Voor de lokale besturen is WIES een ideaal instrument om te investeren in jongeren en hun lokale sociaal weefsel.”