Dierenwelzijn werd in 2014 overgeheveld naar Vlaanderen en sindsdien wordt het uitgebouwd tot een volwaardige bevoegdheid met een krachtig beleid. Er zijn intussen veel stappen vooruit gezet. Er is echter nog geen samenhangend en sluitend wettelijk kader dat dieren waardeert en beschermt naar de normen van vandaag. De bijna 40 jaar oude Dierenwelzijnswet  is doorheen de jaren zo vaak aangepast dat de regelgeving warrig en inefficiënt dreigt te worden. 

Dieren als levende wezens met intrinsieke waarde

Dierenminister Ben Weyts komt nu met een Vlaamse Codex Dierenwelzijn die bestaande regelgeving samenbrengt en veel nieuwe regelgeving toevoegt om dieren beter te beschermen. De basisvisie van de Codex is heel duidelijk. Voor het eerst worden dieren officieel erkend als levende wezens met gevoel, specifieke behoeften en intrinsieke waarde. Daaruit volgt dat zij goed beschermd moeten worden. De Vlaamse Codex breidt die bescherming fors uit. 

Weyts verankert ook het standstill-beginsel: het bestaande beschermingsniveau van dieren mag alleen verbeteren, niet verminderen. De Codex bevat dan ook een resem nieuwe maatregelen om te zorgen voor meer en beter dierenwelzijn. 

Komaf met achterhaalde praktijken

Er komt meer en beter dierenwelzijn door komaf te maken met bepaalde praktijken. Zo zal Vlaanderen bijvoorbeeld de huidige kippenkooien inruilen voor volièresystemen met vrije loop; particulieren zullen schapen, geiten of varkens niet meer thuis mogen slachten; er komt een einde aan dierenmarkten; onder meer lijmvallen worden verboden, net als alle seksuele handelingen met dieren, weidedieren moeten permanent gebruik kunnen maken van beschutting en de Vlaamse Regering zal ook het doden van eendagshaantjes beëindigen. Er komen ook extra instrumenten voor handhaving, zoals de optie om dierenbeulen alternatieve straffen te geven. Waar nodig komen er overgangstermijnen en -bepalingen. 

“Dit is een mijlpaal voor het dierenbeleid”, zegt Weyts. “We hebben het wetboek letterlijk helemaal herschreven. Zo gaan we heel wat vermijdbaar dierenleed ook effectief kunnen vermijden. Deze nieuwe Vlaamse Codex bewijst hoezeer we als samenleving op korte tijd geëvolueerd zijn, hoeveel meer belang we hechten aan dierenwelzijn en hoe ambitieus Vlaanderen is om op dit gebied ook internationaal een voortrekkersrol op te nemen.” 

Onderwerpen