Sinds begin oktober gelden er nieuwe procedures voor opstijgen en landen op Brussels Airport. Federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) liet uitschijnen dat deze aanpassing geen echte gevolgen zou hebben voor de spreiding van de vliegroutes. De Vlaamse Regering liet het Departement Omgeving echter nagaan of er in realiteit geen verschuiving is van geluidsoverlast. Het Departement stelde vast dat de vliegroutes sinds de aanpassingen van begin oktober nog maar eens verschuiven richting Vlaanderen. Met name het noorden en het noordwesten van de Vlaamse Rand worden sterker getroffen, ten voordele van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De vliegbewegingen worden bovendien nog sterker geconcentreerd, zodat dezelfde gemeenten en mensen in Vlaanderen nog meer last ondervinden. Je ziet de verschuiving en de sterkere concentratie ook niet alleen bij de dagvluchten, maar ook bij de nachtvluchten. 

Sluipende verschuiving

De Vlaamse Regering heeft nu beslist om een belangenconflict in te roepen bij het Overlegcomité tegen de nieuwe verschuiving van de vliegroutes. Vlaanderen wordt immers ernstig benadeeld door de sluipende verschuiving van steeds meer overlast. De geluidsoverlast komt nog meer terecht bij de gemeenten en de inwoners van de Vlaamse Rand. Dat gebeurde allemaal zonder overleg tussen de verschillende overheden. Zelfs nu blijven vragen van Vlaanderen gericht aan het kabinet van Gilkinet onbeantwoord. De verdere verschuiving van de vliegroutes gaat ook lijnrecht in tegen een eerdere veroordeling, waardoor de federale regering nu al dwangsommen moet betalen aan de Noordrandgemeenten Grimbergen, Machelen, Meise, Wemmel en Vilvoorde. 

Eerlijke verdeling lusten en lasten

“We gaan naast dit belangenconflict ook juridische stappen zetten”, zegt minister van Vlaamse Rand Ben Weyts. “Vlaanderen vraagt alleen een eerlijke verdeling van de lusten én de lasten die verbonden zijn aan de luchthaven in Zaventem. Altijd maar meer lasten doorschuiven naar Vlaanderen ondergraaft het noodzakelijke draagvlak voor de luchthaven. Wij kunnen en zullen ons nooit neerleggen bij ingrepen die Vlaanderen buitensporig benadelen en van Brussel een soort no-flyzone willen maken”. 

Geen andere keuze

“De omgeving rond de luchthaven heeft recht op een billijke verdeling van de lasten, maar de bezorgdheden van de omwonenden worden onvoldoende gerespecteerd. De situatie wordt zelfs nog erger. Dat laat ons geen andere keuze dan een belangenconflict inroepen”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.