De afgelopen jaren kwam er een einde aan de daling van het aantal verkeersdoden op de Vlaamse wegen. In 2014 was er een stijging van het aantal tot 400. Daarmee doet Vlaanderen het opmerkelijk slechter dan de buurlanden. Weyts wil resoluut het tij keren met een ingrijpend Vlaams Verkeersveiligheidsplan, onder meer door een betere rijopleiding en sensibilisering, veiligere wegen en meer trajectcontrole.

De Vlaamse Regering steunde Weyts’ voorstel om alle extra boeteopbrengsten hiervan niet in de algemene begrotingskas te storten maar in een nieuw Vlaams Verkeersveiligheidsfonds. Zo komt er voortaan een rechtstreekse relatie tussen de verkeersboetes en meer verkeersveiligheid. Dat is alvast één belangrijke stap in de strijd tegen het hoge aantal verkeersdoden.