Uit radarplots en geluidsmetingen is duidelijk gebleken dat met name het noorden en noordwesten van de Vlaamse Rand nu (nog maar eens) harder getroffen worden door de nieuwe procedures voor landen en opstijgen die sinds oktober vorig jaar gelden.  Naast een verschuiving is er nu ook een sterkere concentratie van vluchten boven minder mensen, waardoor de situatie van deze burgers quasi onleefbaar wordt. Dit gebeurde bovendien zonder enig overleg en ging lijnrecht in tegen een eerdere veroordeling. Nu is de federale regering dus opnieuw veroordeeld. “Er zijn veel mensen en regio’s die genieten van de lusten van de luchthaven, dus moet je ook de lasten billijk verdelen”, zegt minister van Vlaamse Rand Ben Weyts. “Het is belangrijk dat de rechter nu bevestigt dat je geluidsoverlast niet slinks verder mag afwentelen op onze Vlaamse Rand”. 

Dwangsommen

“De federale regering moet nu werk maken van een billijke verdeling van de lasten die verbonden zijn aan de luchthaven in Zaventem”, zegt minister van Vlaamse Rand Ben Weyts. “Als de federale regering dit vonnis naast zich neerlegt, dan zal Vlaanderen extra dwangsommen eisen per dag dat de Vlaamse Rand getroffen blijft door deze buitensporige hinder. De federale regering speelt hier een gevaarlijk spel. Altijd maar meer lasten doorschuiven naar Vlaanderen ondergraaft het noodzakelijke draagvlak voor de luchthaven. Wij kunnen en zullen ons nooit neerleggen bij ingrepen die van Brussel een soort no-fly-zone willen maken, en alles op Vlaanderen afwentelen”. 

Niet meer lachen

“Wat is er gelachen toen ik hierover begon. Het was "overdreven", een "communautair spel". Tot nu: de rechter geeft ons over de hele lijn gelijk”, stelt Ben Weyts tevreden vast.

Onderwerpen