200.000 dode pelsdieren

Jaarlijks worden in ons land meer dan 200.000 pelsdieren gedood in de 17 kwekerijen die Vlaanderen telt. Ook is het nog altijd mogelijk om foie gras te produceren middels dwangvoeding. De Vlaamse Regering heeft nu ingestemd met een ontwerp van decreet waarmee Weyts een einde maakt aan de bestaande pelsdierkweek en dwangvoeding in Vlaanderen.

Overgangsperiode tot 2023

Er wordt nog een overgangsperiode voorzien tot eind 2023, waarin de kwekers zich al aan enkele voorwaarden moeten houden. Zo mogen ze hun activiteiten niet meer verplaatsen of uitbreiden. Uiterlijk op 1 december 2023 moeten alle 17 pelsdierkwekerijen en de ene foie-grasproducent gesloten zijn. De kwekers worden echter gestimuleerd om sneller tot sluiting over te gaan. Daarom wordt het compensatiebedrag dat de kwekers krijgen toegekend jaarlijks verminderd.

Hechten aan dierenwelzijn

“We moeten zuinig zijn met het woord ‘historisch’, maar dit is echt een enorme stap vooruit voor Vlaanderen. We nemen afscheid van een winstgevende industrie omdat we als gemeenschap meer waarde hechten aan het dierenwelzijn”, besluit Ben Weyts.

Onderwerpen