Vlaamse steun om 63 schoolomgevingen veiliger te maken

Door Ben Weyts op 5 augustus 2019, over deze onderwerpen: Mobiliteit en Openbare Werken

Minister van Mobiliteit Ben Weyts investeert een half miljoen euro om 63 schoolomgevingen in 14 gemeenten veiliger te maken. Het gaat om de eerste schijf van in totaal 10 miljoen euro voor lokale besturen die investeren in de verkeersveiligheid op lokale wegen die langs scholen lopen. Het geld gaat naar gerichte infrastructuuringrepen, zoals de aanleg van rijbaankussens of gevleugelde zebrapaden. “Voor elke euro die deze 14 gemeenten investeren in meer veiligheid aan de schoolpoort legt Vlaanderen er een euro naast”, zegt Weyts. “Ik doe een warme oproep aan alle lokale besturen die nog geen dossier hebben ingediend: grijp deze kans”.

Straks in september zullen opnieuw veel ouders hun kind níet met de fiets naar school sturen omdat ze terugdeinzen voor de heksenketel aan de schoolpoort. Ze brengen hun kind dan maar met de auto naar school en dragen zo bij aan diezelfde heksenketel. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts wil die vicieuze cirkel doorbreken. “De omgeving van een schoolpoort moet zo veilig mogelijk zijn”, zegt Weyts. “Grote infrastructuurprojecten moeten lange procedures doorlopen, maar kleine ingrepen kunnen veel sneller een concreet verschil maken voor de scholen”.

Weyts investeert nu € 551.490 euro om 63 schoolomgevingen in 14 gemeenten veiliger te maken. Het gaat om de eerste schijf van in totaal 10 miljoen euro die aan lokale besturen toegekend wordt volgens het principe ‘1 euro voor 1 euro’: voor elke euro die het gemeentebestuur investeert in de verkeersveiligheid van een schoolomgeving legt de Vlaamse Overheid er een euro naast. Zo worden investeringen ter waarde van 20 miljoen euro mogelijk. De meeste scholen liggen langs een lokale weg die door de gemeente beheerd en betaald wordt, maar op deze manier kan Vlaanderen toch bijspringen. Er wordt gemikt op ingrepen die normaal gezien gerealiseerd kunnen worden binnen een tijdsspanne van (maximaal) zes maanden, omdat er geen tijdrovende procedures voor nodig zijn.

De 14 gemeenten investeren op diverse manieren in meer verkeersveiligheid aan de schoolpoort. Zo zullen onder meer anti-parkeerpalen, fietssuggestiestroken en een gevleugeld zebrapad voor meer veiligheid zorgen in het Oost-Vlaamse Lede. In het Brabantse Dilbeek zal een octopusslagboom het verkeer aanmanen om trager te rijden. In het West-Vlaamse Kuurne zullen thermoplastische wegmarkeringen chauffeurs wijzen op de nabijheid van een school en zullen oversteken zichtbaarder gemaakt worden. In het Antwerpse Schilde komen er onder meer rijbaankussens om schoolomgevingen veiliger te maken.        

Weyts hoopt ook de rest van de gereserveerde middelen uit het Vlaams Verkeersveiligheidsfonds snel toe te kennen. Elke gemeente kan een subsidieaanvraag indienen voor maximaal tien schoolomgevingen, waarbij elke schoolomgeving een subsidie van maximaal 25.000 euro kan ontvangen.

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is