De Vlaamse scholieren scoren voor financiële geletterdheid beter dan jongeren uit zowat alle andere landen. We hebben meer toppresteerders dan gemiddeld in de OESO én ook minder laagpresteerders dan gemiddeld. Onze koppositie staat wel onder druk, want de scores van Vlaamse scholieren zijn op 10 jaar tijd wel gedaald. Ten opzichte van 2012 is er een duidelijke achteruitgang in de prestaties, terwijl het OESO-gemiddelde op hetzelfde niveau bleef. In Vlaanderen steeg het aandeel laagpresteerders in het decennium tussen 2012 en 2022, terwijl het aandeel toppresteerders ter plaatse bleef trappelen.

Hogere scores wie thuis Nederlands praat

Er is in de meeste landen een kloof tussen sterke en zwakke leerlingen, een kloof tussen leerlingen uit socio-economisch sterke gezinnen en leerlingen uit socio-economisch zwakkere gezinnen en een kloof tussen autochtone leerlingen en leerlingen met een migratieachtergrond, maar in Vlaanderen zijn die kloven vaak groter dan gemiddeld in de OESO. Het verschil tussen autochtone leerlingen en leerlingen met een migratieachtergrond blijft zelfs bestaan als je socio-economische factoren in rekening brengt. Een hoopvol element is wel dat leerlingen die thuis ook Nederlands spreken hogere scores behalen.

Koers houden

“Financiële geletterdheid hangt sterk samen met leesvaardigheid en wiskundige geletterdheid. Dat zijn nu net dingen waar we de laatste jaren opnieuw sterk op inzetten. Daar moeten we duidelijk mee doorgaan, als we onze koppositie willen behouden en nog willen verbeteren”, zegt Ben Weyts. “Er zijn de laatste jaren lichtpunten, maar er is duidelijk nog een weg te gaan. Daarom moeten we nu koers houden en doorgaan op de ingeslagen weg.”