Vlaamse scholen gaan voort in code geel

Door Ben Weyts op 14 oktober 2020, over deze onderwerpen: Kleuterschool en basisonderwijs, Secundair onderwijs, Buitengewoon onderwijs
Onderwijs corona

Het leerplichtonderwijs in Vlaanderen blijft voorlopig in code geel. Uit het contactonderzoek van de CLB’s blijkt een redelijke stabiliteit wat het aantal besmettingen en quarantaines van leerlingen en leerkrachten basis- en secundair onderwijs betreft ten opzichte van vorige metingen.

Het merendeel van de besmettingen blijkt te herleiden tot situaties buiten de schoolmuren. Zulks wordt bevestigd door de vaststelling dat de voornaamste redenen om over te gaan tot testing het vertonen van COVID-19-symptomen of een nauw contact binnen de gezinscontext is.

Veiliger binnen dan buiten de school

De gedetailleerde draaiboeken en strikte veiligheidsvoorschriften en ongetwijfeld ook de nauwgezette naleving ervan binnen een strikt gecontroleerde omgeving, blijken betere resultaten te ressorteren inzake COVID-verspreiding dan buiten de schoolmuren. En dat dankzij de inzet van scholen, directies, leerkrachten en leerlingen. 

Op grond van deze cijfers is er beslist dat het leerplichtonderwijs op dit moment in code geel blijft. De fijnmazige aanpak blijft het mogelijk maken om lokaal te schakelen naar een andere kleurencode.

Nieuw overleg op maandag

Er is een bereidheid om te schakelen naar code oranje. In functie daarvan spreken de onderwijspartners volgende maandag verder over een aanpassing van de bestaande draaiboeken gericht op veiligheid, praktische haalbaarheid, onderwijskwaliteit en het welzijn van de leerlingen en het onderwijspersoneel.

Prioriteit geven aan onderwijs

Net om de scholen maximaal open te kunnen houden, vraagt het Vlaams Onderwijsveld intussen met aandrang dat de samenleving nu duidelijk prioriteit geeft aan ons onderwijs, aan onze leerlingen en aan al het onderwijspersoneel. Concreet vragen de onderwijspartners bijvoorbeeld verdere maatregelen in het kader van de vervoersstromen.

Code oranje voor volwassenonderwijs

Gelet op de grote betrokkenheid van volwassen leerlingen en cursisten, wordt alvast in het volwassenonderwijs en deeltijds kunstonderwijs geschakeld naar code oranje, conform de vooropgestelde draaiboeken. Dat moet uiterlijk gebeuren tegen de herfstvakantie.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is