De Canon schetst in 60 vensters een fascinerend overzicht van ankerpunten uit de geschiedenis, cultuur en wetenschappen van Vlaanderen. Een commissie van onafhankelijke wetenschappers en experts heeft er meer dan twee jaar aan gewerkt. Het werkstuk werd zeer positief onthaald en het boek is nu al weken het best verkochte in Vlaanderen. Sinds de voorstelling medio mei gingen er al bijna 20.000 exemplaren over de toonbank: een onverwacht en ongezien succes. Het mag hier niet bij blijven: de Canon moet meer zijn dan een los en eenmalig project. Het is ook belangrijk dat de Canon van Vlaanderen in goede handen blijft en zorgvuldig beheerd wordt door een onafhankelijke entiteit. 

Aanvullend beeld- en lesmateriaal

Met de oprichting van een onafhankelijke Stichting Canon van Vlaanderen krijgt de Canon van Vlaanderen nu een structurele verankering. De Stichting zal onder meer zorgen voor extra laagdrempelige versies voor bijvoorbeeld kinderen en laaggeletterden; voor vertalingen in onder andere het Frans, Duits en Engels; voor aanvullend beeldmateriaal zoals historische kaarten; voor lesmaterialen gericht op de inburgeringscursus en een aanvullend ondersteuningsaanbod voor onder meer docenten inburgering. Net zoals de Canoncommissie zal de Stichting werken zonder politieke bemoeienis en alleen jaarlijks verslag uitbrengen aan de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement. De Stichting ontvangt financiële steun op basis van een beheersovereenkomst. 

Toekomst Canon verzekeren

De leden van de Canoncommissie worden uitgenodigd om de allereerste bestuurders van de Stichting Canon van Vlaanderen te worden. De Stichting zal daarnaast kunnen beschikken over twee medewerkers. 

“Met deze Stichting geven we toekomst aan de Canon van Vlaanderen”, zegt Weyts. “Zo gaat het werk van de Canoncommissie zeker niet verloren, maar wordt het integendeel nog verder uitgediept en verspreid”.