Vlaamse ministers slaan handen in elkaar voor nieuwe en betere fietssnelwegen

Door Ben Weyts, Philippe Muyters op 17 juni 2016, over deze onderwerpen: Fietsen, Verandering
Fietsers

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts en Vlaams minister van Economie Philippe Muyters maken samen werk van fietssnelwegen. Aangevuld met geld uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), zijn de Vlaamse middelen goed voor 21,7 miljoen euro aan nieuwe investeringen in dertien fietssnelwegprojecten. Daarbij worden zogenoemde missing links of ontbrekende schakels in de fietsinfrastructuur weggewerkt en langverwachte fietsbruggen en -tunnels eindelijk gebouwd. “Zo bieden we een concreet alternatief voor de auto en de file”, zegt minister Weyts, die de Vlamingen wil verleiden om ook in het woon-school- en het woon-werkverkeer voor de fiets te kiezen.

Weyts zet sterk in op fietssnelwegen: hoogwaardige fietsverbindingen in een eigen bedding, die belangrijke woon- en werkkernen verbinden voor fietsers. Fietssnelwegen vermijden zoveel mogelijk conflicten met de auto en zijn dankzij hun veiligheid, snelheid en comfort erg aantrekkelijk voor pendelaars. “De ambitie is om tachtig nieuwe fietssnelwegen te realiseren”, aldus Weyts. “Vandaag maken we alvast geld vrij om dertien fietssnelwegen op cruciale punten uit te breiden en vlotter te maken.” Ten laatste binnen de drie jaar moeten die projecten volledig voltooid zijn.

Goed voor mens en milieu

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) draagt 8,2 miljoen euro bij tot het totale investeringsbudget. Die Europese middelen worden beheerd door de diensten van minister Muyters: “Het ondersteunen van fietssnelwegen past in onze visie om te evolueren naar een koolstofarme economie. De fietssnelwegen zijn daar als snelle, veilige en milieuvriendelijke oplossing zeker een onderdeel van. En als minister van Sport kan ik het gebruik van de fiets in het woon-werkverkeer alleen maar toejuichen.”

Daarbovenop trekt minister Weyts ook nog eens 5,5 miljoen euro uit van zijn bestaande investeringsbudgetten voor de fiets. Andere partners, zoals de provinciale en lokale besturen, leggen de rest bij.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is