Vlaams steunpakket voor transportsector

Door Ben Weyts op 21 oktober 2016, over deze onderwerpen: Economie, Werken, Mobiliteit, Verandering
Vlaams steunpakket voor transportsector

De Vlaamse Regering gaat de transportsector ondersteunen met een pakket maatregelen ter waarde van veertig miljoen euro per jaar. Het pakket bevat onder meer arbeidsmarktmaatregelen, investeringssteun en een verhoogde ecologiepremie. “De logistieke draaischijf Vlaanderen heeft een sterke transportsector nodig”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

De transportsector kampt met velerlei uitdagingen: vrachtwagenchauffeur is een knelpuntberoep, het aantal dodelijke verkeersongevallen met vrachtwagens blijft hoog, de concurrentie met het buitenland is moordend, transport heeft een grote ecologische impact, … Tegelijk is de sector economisch enorm belangrijk: goed voor 5,3 procent van de werkgelegenheid en een toegevoegde waarde van 9,2 procent van het Vlaamse bbp. “Transport betekent soms een last voor Vlaanderen en daarvoor vragen we dan ook een billijke bijdrage via de kilometerheffing”, zegt Weyts. “Maar de transportsector creëert ook veel toegevoegde waarde, en dat willen we belonen.”

Opleiding, investeringen, vergroening

Een eerste pijler van het steunpakket bestaat uit arbeidsmarktmaatregelen. Weyts wil vermijden dat transportbedrijven hun toevlucht moeten zoeken bij buitenlandse vrachtwagenchauffeurs. Zo komen er concreet 200 bijkomende IBO-trajecten (individuele beroepsopleiding): praktijkgerichte opleidingen die Vlaamse werkzoekenden de kans geven om enkele maanden de stiel te leren op de werkvloer.

Een tweede pijler bestaat uit maatregelen die investeringen in meer verkeersveiligheid of meer duurzaamheid financieel belonen. Zo moeten het aantal dodelijke verkeersongevallen met vrachtwagens én de impact van het vrachtverkeer op het leefmilieu structureel dalen.

Een derde pijler bestaat uit een hervorming van de ecologiepremie. De lijst met groene vrachtwagens die financiële steun krijgen wordt uitgebreid, zodat er nog meer nieuwe technologieën gestimuleerd worden. De steun voor kmo's die een zuinige vrachtwagen aankopen, stijgt van 10 procent van de meerkost naar wel 50 procent.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is