[Video] Webinar: Vlaanderen maakt school

Door Ben Weyts, Koen Daniëls op 12 mei 2022, over deze onderwerpen: Nederlands leren, Leerkrachten en directies, Kleuterschool en basisonderwijs, Secundair onderwijs, Buitengewoon onderwijs, Hoger onderwijs

Kennis en kunde, innovatie en ontwikkeling zijn essentieel voor onze economie, onze sociale welvaart en het welzijn van elke Vlaming. Daarom moet het Vlaamse onderwijs ambitieus zijn en blijven. Met minister van Onderwijs Ben Weyts in de Vlaamse Regering zet de N-VA volop in op onderwijskwaliteit. En dat loont. Nu en op lange termijn.

Samen met N-VA-onderwijsexpert en Vlaams Parlementslid Koen Daniëls doet Ben Weyts in dit uitgebreid webinar uit de doeken hoe wij heel concreet de lat voor ons onderwijs hoger leggen door, onder meer, in te zetten op het Nederlands, de eindtermen aan te scherpen en Vlaamse Toetsen in te voeren, het M-decreet aan te pakken en het lerarenberoep aantrekkelijker te maken. U verneemt welke stappen de voorbije jaren genomen zijn en welke realisaties er nog op til zijn op het vlak van ons Vlaamse onderwijs.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is