Het Vlaams Parlement heeft eindtermen vastgelegd met minimumdoelen die alle leerlingen moeten halen, ongeacht de onderwijskoepel waartoe hun school behoort. Een onderwijsverstrekker mag hiervan afwijken, maar alleen als de eigen eindtermen de vergelijking doorstaan met de officiële eindtermen en als de Vlaamse Regering hiervoor groen licht geeft. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts bereikte in 2020 bijvoorbeeld een akkoord met de Federatie van Steinerscholen over afwijkende eindtermen in de eerste graad secundair van het Steineronderwijs. In 2021 hebben de Steinerscholen dan een aanvraag ingediend voor afwijkende eindtermen in de tweede en derde graad secundair.

Steinerscholen krijgen tot 31 januari 2022 tijd om bij te sturen

De Vlaamse Regering heeft nu beslist dat er nog geen groen licht komt voor afwijkende eindtermen in de tweede en derde graad secundair van het Steineronderwijs. De Federatie van Steinerscholen krijgt nog tot 31 januari 2022 de tijd om hun aanvraag voor afwijkende eindtermen bij te sturen. Weyts baseert die beslissing op het advies van de Onderwijsinspectie en enkele onafhankelijke deskundigen. Zo waarschuwt de Onderwijsinspectie onder meer voor enkele lacunes in de sleutelcompetenties Nederlands, Wiskunde, Exacte Wetenschappen en Technologie en andere talen. Ook twee experts uit de onafhankelijke commissie van deskundigen zijn bezorgd over enkele tekortkomingen, vooral dan op vlak van kennis. Zo zouden de leerlingen mogelijk niet helemaal gelijkwaardig voorbereid worden op het hoger onderwijs.

De lat even hoog leggen in alle scholen

“Eindtermen gaan over wat leerlingen allemaal moeten kennen en kunnen. Scholen zijn autonoom in hoe ze die eindtermen realiseren. We willen alleen dat de lat even hoog ligt in alle scholen”, zegt Weyts. “Zo geven we leerlingen bijvoorbeeld de kans om op elk moment over te stappen van een school die de officiële eindtermen volgt naar een Steinerschool – of omgekeerd. Ik kijk uit naar het volgende voorstel van het Steineronderwijs. In het verleden zijn we er altijd samen uitgeraakt.”