Sneltesten voor wie hoogrisicocontact had op school

Door Ben Weyts op 15 december 2020, over deze onderwerpen: Kleuterschool en basisonderwijs, Secundair onderwijs, Coronacrisis
Coronavirus covid-19-test

De Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) en het Rode Kruis werken samen om sneltesten af te nemen bij leerlingen en leerkrachten die op school in nauw contact kwamen met een besmet persoon. Deze week starten pilootprojecten in Gent en in de regio Tienen-Diest-Aarschot. “Vlaanderen is niet helemaal bevoegd voor sneltesten, maar nood breekt wet”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.

De CLB’s hebben een eigen systeem van contactopsporing opgebouwd voor ons onderwijs. Als een leerling of leerkracht besmet is met COVID-19, dan brengen de CLB’s alle hoogrisicocontacten in kaart. De hoogrisicocontacten gaan uit voorzorg 10 dagen in quarantaine, maar worden pas op dag 7 getest met een PCR-test. Het is dan soms nog meer dan een dag wachten op het resultaat. Zo gaat kostbare tijd verloren: zeven dagen weten we niet of asymptomatische hoogrisicocontacten toch besmet zijn. We krijgen ook te weinig en te laat zicht op mogelijke superverspreiders. Als we sneller zicht krijgen op besmetting bij hoogrisicocontacten, dan krijgen we sneller greep op eventuele clusters binnen het onderwijs en weten we ook wie de superverspreiders zijn. Die informatie is nuttig om scholen ook in de komende maanden open te houden en om het draagvlak voor open scholen bij leerkrachten, ouders en leerlingen verder te versterken.

Pilootprojecten in Gent en regio Tienen-Diest-Aarschot

De CLB’s gaan nu samenwerken met het Rode Kruis om (snel)testen af te nemen bij leerlingen en leerkrachten die op de lagere of de middelbare school in nauw contact kwamen met een besmet persoon. Het eerste pilootproject is gestart in Gent, morgen start nog een piloot in Tienen, daarna volgt ook de regio Diest-Aarschot. Concreet zullen de CLB’s de hoogrisicocontacten opsporen en preventief in quarantaine plaatsen, maar hen nu ook uitnodigen om zo snel mogelijk een sneltest af te leggen. Mensen krijgen dan een afspraak in een testcentrum. In Gent is dat in het testdorp op de site van het  AZ Jan Palfijn, in Tienen in het testdorp van het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart en in de regio Diest-Aarschot in het testcentrum bij Woonzorgcentrum Sint-Jozef (in Rillaar). Daar zullen vrijwilligers van het Rode Kruis een sneltest afnemen. Het CLB zal de geteste personen op de hoogte brengen van het resultaat van de sneltest. Als het resultaat positief is, dan kan het CLB het contactonderzoek meteen uitbreiden: dat is dé manier om clusterbesmettingen tijdig in te dijken. Er is geen PCR-test meer nodig. Als het resultaat negatief is, dan blijft het hoogrisicocontact uit voorzorg toch in quarantaine. Op dag 7 van de quarantaine wordt er dan een PCR-test afgenomen en alleen als die ook negatief is, dan kunnen de betrokkenen terug naar school.

Geen extra belasting voor huisartsen en triagecentra

De pilootprojecten in Gent (een stedelijke omgeving) en in de regio Tienen-Diest-Aarschot (een meer kleinstedelijke en landelijke regio) moeten het mogelijk maken om het systeem met sneltesten later verder uit te rollen in de rest van Vlaanderen. Dit is alleen mogelijk dankzij de medewerking van de CLB’s en dankzij de samenwerking met Rode Kruis-Vlaanderen, dat vrijwilligers ter beschikking stelt. Op die manier worden noch triagecentra en labo’s, noch huisartsen, noch ziekenhuizen extra belast. De vrijwilligers van het Rode Kruis krijgen voor deze opdracht een stoomcursus rond sneltesten die speciaal voor dit project uitgewerkt werd in samenwerking met professor Herman Goossens (UAntwerpen). Mogelijke technische bezwaren tegen deze aanpak werden in constructieve dialoog met de federale overheid uit de weg geruimd.

Kinderen met gerust hart naar school sturen

“We doen er alles aan opdat scholen een gecontroleerde omgeving zijn, waar het zo veilig mogelijk is”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “Er zijn strenge veiligheidsmaatregelen, die goed gehandhaafd worden. Er is ook een eigen systeem van contactopsporing, waar we ook heel open over communiceren. Nu voegen we nog een laag toe: een eigen systeem met sneltesten. Want ouders moeten hun kinderen met een gerust hart naar school kunnen sturen. Leerkrachten en leerlingen moeten zich zo veilig mogelijk voelen in de klas.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is