Slachthuizen en fokkers vallen Weyts aan voor strenge straffen

Door Ben Weyts op 4 oktober 2022

De slachthuissector en de beroepsfederatie van dierenfokkers vragen het Grondwettelijk Hof om een decreet met strengere straffen voor dierenbeulen te vernietigen. Dat decreet bepaalt dat mensen die dieren mishandelen tot 10 jaar gevangenisstraf kunnen krijgen in geval van recidive. De slachthuizen en de fokkers hebben verschillende bezwaren: het decreet zou te veel ruimte geven aan rechters, de strengere regels bij ons zouden een concurrentieel nadeel zijn binnen de Europese markt en “de vrijheid van meningsuiting zou geschonden worden” omdat Vlaanderen ook strenge straffen voorziet voor verkopers die bedrieglijke publiciteit gebruiken. “Het is onbegrijpelijk dat deze sectoren hier de objectieve bondgenoot zijn van dierenbeulen”, zegt Vlaams Dierenminister Ben Weyts. “Het is niet de eerste keer dat we de strijd voor meer dierenwelzijn moeten voeren tot bij het Grondwettelijk Hof. Ook deze keer zullen we ons beleid vurig verdedigen”.

Het Vlaams Parlement heeft in februari op aangeven van Dierenminister Ben Weyts een decreet goedgekeurd dat strengere straffen voorziet voor burgers en bedrijven die dieren mishandelen of verwaarlozen. Het decreet bepaalt onder meer dat dierenbeulen tot 5 jaar gevangenisstraf kunnen krijgen of zelfs 10 jaar in geval van recidive. Sinds de goedkeuring van dit decreet is het nu ook mogelijk om dierenbeulen onmiddellijk aan te houden in voorlopige hechtenis. Dankzij het decreet hebben rechters nu ook de mogelijkheid om bedrijven voor langere tijd of zelfs voor altijd te sluiten. Er werd bewust gekozen voor een eenvoudig en helder systeem, met zo min mogelijk verschillende strafmaten: zo heeft de rechter altijd de nodige ruimte om de straf te bepalen.

Het decreet wordt nu aangevochten bij het Grondwettelijk Hof door de Federatie van het Belgische Vlees (FEBEV), de Vereniging van Industriële Pluimveeslachterijen (VIP), de Beroepsvereniging voor de Belgische Kalfsvleessector (BVK), een individuele hondenkweekster en Anizoo – de beroepsfederatie van dierenfokkers. Er worden 3 grote bezwaren opgeworpen. Ten eerste zou het decreet teveel marge geven aan rechters om de straffen te bepalen. Dit was echter een bewuste keuze, om te garanderen dat er effectieve straffen uitgesproken kunnen worden die rekening houden met verzachtende of verzwarende omstandigheden. Ten tweede zouden de talrijkere en strengere regels in Vlaanderen een concurrentieel nadeel zijn binnen de eengemaakte Europese markt, waar vrij verkeer geldt van goederen ‘waaronder ook dieren’. Vlaanderen wil inderdaad een voortrekkersrol spelen binnen Europa op gebied van dierenwelzijn. Ten derde zou de vrijheid van meningsuiting te veel in het gedrang komen omdat er nu ook strenge straffen mogelijk zijn voor verkopers die bedrieglijke publiciteit gebruiken, bijvoorbeeld door foto’s van andere dieren te gebruiken.

“De strengere straffen voor dierenbeulen hebben een enorm draagvlak: ze werden in het Vlaams Parlement unaniem goedgekeurd. Dit is een noodzakelijk én legitiem decreet”, zegt Weyts. “In mijn ogen voeren de slachthuizen en de dierenfokkers een achterhoedegevecht. We zullen onze zaak dan ook voluit bepleiten voor het Grondwettelijk Hof”.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is