Scholen krijgen ondersteuning voor hoogbegaafde leerlingen

Door Ben Weyts op 15 september 2020, over deze onderwerpen: Kleuterschool en basisonderwijs, Secundair onderwijs
Hoogbegaafd meisje

“Hoogbegaafde leerlingen zijn nog te veel een vergeten groep.” Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts maakt geld vrij voor een Vlaanderenbreed beleid rond hoogbegaafdheid. In eerste instantie gaat hij op zoek naar scholen die nu al oog hebben voor hoogbegaafde leerlingen.

Ongeveer drie procent van de Vlamingen is hoogbegaafd. Op school voelen veel hoogbegaafde jongeren echter te weinig uitdaging. Ze missen vaak ondersteuning of de juiste begeleiding. Daardoor gaan ze niet zelden onderpresteren of voelen ze zich zeer ongelukkig. Er zijn op het terrein verschillende initiatieven om hoogbegaafde jongeren beter op te vangen, maar tot nu ontbrak het aan een Vlaanderenbreed beleid dat zich laat voelen in het volledige onderwijslandschap.

Oproep om praktijkvoorbeelden in kaart te brengen

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts maakt nu voor het eerst middelen vrij om zo’n Vlaanderenbreed beleid voor zeer makkelijk lerende of hoogbegaafde leerlingen vorm te geven. In eerste instantie komt er een open oproep naar alle scholen om praktijkvoorbeelden rond hoogbegaafdheid in kaart te brengen, verder te ontwikkelen en breder te verspreiden. Behalve voorbeeldscholen zoekt Weyts ook een expertisecentrum die de wetenschappelijke begeleiding van het project op zich kan nemen.

Alle scholen ondersteunen bij begeleiding hoogbegaafden

Vlaanderen trekt voor die projectoproep 500.000 euro uit met een looptijd van twee jaar. Scholen die al expertise hebben opgebouwd rond cognitief sterk functionerende leerlingen kunnen een projectvoorstel indienen. De geselecteerde scholen beschrijven in het eerste projectjaar hoe zij de cognitief sterk functionerende leerlingen begeleiden en kijken met een kritisch bril naar domeinen waar er nog vooruitgang geboekt kan worden. Samen met de andere geselecteerde scholen werken ze voorstellen en concrete acties uit. In het tweede projectjaar zullen deze scholen andere scholen kunnen coachen, zodat ook die scholen hun netwerk voor hoogbegaafdheid binnen het zorgbeleid kunnen uitbouwen.

“Ik wil een inventaris vol schoolvoorbeelden om goed om te gaan met hoogbegaafde leerlingen”, zegt Weyts. “Zo kunnen we alle scholen ondersteunen om hoogbegaafde leerlingen op tijd op te merken en op de juiste manier te begeleiden.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is