Vlaanderen beschikt over maar liefst 19 miljoen vierkante meter schoolinfrastructuur. Tot nu toe is het multifunctioneel gebruik van al die infrastructuur echter vrij beperkt. De meeste scholen openen weliswaar  de deuren voor andere functies en gebruikers, maar dit blijft vaak relatief kleinschalig. Dat is jammer, want er zijn ook veel verenigingen op zoek naar infrastructuur om bijvoorbeeld in de weekends te sporten, te spelen of samen te komen. De scholen zijn wel van goede wil, maar hun infrastructuur is vaak niet voorzien op gedeeld gebruik door derden buiten de lesuren. 

Vlaams minister van Onderwijs en Sport Ben Weyts investeert nu meer dan 6,5 miljoen euro om de infrastructuur van 55 scholen buiten de lesuren open te stellen voor sportclubs, jeugdbewegingen en buurtinitiatieven. Via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) gaat er meer dan 4 miljoen naar 37 scholen in het gesubsidieerd onderwijs en GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap investeert meer dan 2,5 miljoen in 18 scholen. 

Investeren in toegankelijkheid buiten de lesuren

Met dat geld kunnen scholen investeren in een betere toegankelijkheid en meer gebruiksvriendelijkheid, of ze kunnen hun buitenspeelruimtes aanpassen. Zo gaat Vrije Basisschool Mater Dei uit Genk onder meer een nieuwe inkomhal bouwen, zodat buitenstaanders toegang krijgen tot de schoolsportinfrastructuur zonder dat ze door de schoolgebouwen moeten. Op de Richtpunt-campus van het Provinciaal Onderwijs in Gent komt een nieuwe loopbrug om de parking rechtstreeks te verbinden met de sporthal. In het Sint-Pieterscollege in Leuven komen er onder meer kleedkamers die rechtstreeks uitgeven op de sportzaal en er wordt voor gezorgd dat de sportinfrastructuur buiten de lesuren apart verwarmd kan worden. De buitengewone basisschool KIDS uit Hasselt gaat een unieke speelzone aanleggen op maat van de eigen leerlingen, met onder meer prikkelarme zones en tuinkamers: het wordt een ‘inclusieve speeltuin’ die ook buiten schooltijd gebruikt kan worden door kinderen met of zonder sensorische beperking. 

Sporthal, Finse piste, voetbalterrein en meer

Het GO! gaat op campus Het Spoor in Mol de sporthal vernieuwen en het onder meer mogelijk maken om de infrastructuur op te delen in verschillende delen. TechniGO! De Voorstad in Aalst gaat een Finse piste, een voetbalterrein en een speelzone aanleggen voor de school en de buurt. In Tienen gaat GO! ’t Klein Atheneum de turnzaal, de kleedkamers en het sanitair renoveren. 

In totaal gaat het om 26 projecten uit het gewone basisonderwijs, 27 uit het gewone secundair onderwijs, 1 uit het buitengewoon basisonderwijs en 1 uit het buitengewoon secundair onderwijs. Er zijn 15 scholen bij uit West-Vlaanderen, 12 scholen uit Oost-Vlaanderen, 10 scholen uit de provincie Antwerpen, 8 scholen uit Limburg, 7 scholen uit Vlaams-Brabant en 3 scholen uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bij de keuze van de projecten werd onder meer rekening gehouden met de lokale noden en het aantal extra uren gedeeld gebruik die mogelijk worden dankzij de ingreep. 

3 miljard in schoolinfrastructuur

“We investeren deze regeerperiode 3 miljard in schoolinfrastructuur – nog eens 500 miljoen meer dan in de vorige regeerperiode. Natuurlijk willen we dat al die euro’s ten goede komen aan zoveel mogelijk Vlamingen. Het is toch jammer dat zoveel speelplaatsen, sportzalen, feestzalen en andere schoolinfrastructuur onbenut blijven na de lesuren, tijdens weekends of vakanties. Zo  laten we veel kansen liggen. Met gerichte ingrepen ontstaan er veel mogelijkheden”, zegt Weyts.

Volgend jaar komt er een zeker een nieuwe oproep, zodat nog meer scholen financiële steun kunnen aanvragen om hun infrastructuur open te stellen voor verenigingen en initiatieven.