Lokale besturen zijn verantwoordelijk voor de opvang van alle zwervende en verloren gelopen dieren in hun gemeente of stad. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts heeft in 2018 beslist dat elke gemeente een doordacht en efficiënt zwerfkattenplan moet opstellen. Bovendien moet elke kat geboren na 31 augustus 2014 gesteriliseerd of gecastreerd zijn ten laatste op 5 maanden ouderdom en is er sinds november 2017 een identificatie- en registratieplicht voor katten, via CATID. De minister houdt een vinger aan de pols bij de lokale besturen door hen regelmatig te bevragen over hun zwerfkattenbeleid.

15.380 katten

Uit de meest recente rondvraag bleek dat 247 steden en gemeenten vorig jaar actief maatregelen namen om de zwerfkattenpopulatie onder controle te houden. Samen vinden ze vorig jaar in totaal 15.380 zwerfkatten. Dat waren er nog nooit zoveel. In 76 procent van de gevallen werden ze gesteriliseerd en nadien teruggeplaatst of geadopteerd. Een duizendtal katten werd geëuthanaseerd om medische redenen. Veel gemeenten voorzien ook schuilhokken, vaak aangeboden door de Vlaamse Dienst Dierenwelzijn.

Vangen, steriliseren, terugplaatsen

“Het mag duidelijk zijn dat elke Vlaamse gemeente kampt met zwerfkatten”, zegt Weyts. “Maar met een efficiënt ‘vangen, steriliseren, terugplaatsen-beleid’ kunnen we het kattenbestand onder controle krijgen.”

Onderwerpen