Raad van State: “Tijdelijke slachtvloeren zijn onwettig, ook in Brussel”

Door Liesbet Dhaene op 7 juli 2015, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn, Wonen en werken in Brussel

Onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren is onwettig. Dat stelt - na Europa - nu ook de Raad van State klaar en duidelijk in een advies aan de Brusselse staatssecretaris voor Dierenwelzijn Bianca Debaets (CD&V). Brussels parlementslid Liesbet Dhaene herhaalt daarom haar oproep om alsnog het voorbeeld te volgen van Vlaanderen. Daar is het onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren vanaf dit jaar al verboden.

Volgens Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts was een verbod op onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren niet alleen wenselijk voor het dierenwelzijn, maar ook een wettelijke noodzaak. Hij baseerde zich daarvoor op een Europese verordening, die stelt dat onverdoofd slachten alleen mag plaatsvinden in een slachthuis.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volgde Weyts daarin niet. In de plaats van een verbod op tijdelijke slachtvloeren in te stellen, wou Staatssecretaris Debaets een verplichte opleiding voor Islamitische slachters organiseren. Haar ontwerp werd voorgelegd aan de Raad van State voor advies. Dat advies bevestigt de visie van Weyts dat onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren onwettig is.

Chaos vermijden

"De Vlaamse houding is de enige die rechtszekerheid biedt", concludeert Dhaene, die eerder al het gebrek aan politieke moed van de Brusselse regering aanklaagde. "De Raad van State maakt nu nog eens duidelijk dat de toelating om onverdoofd te slachten op tijdelijke slachtvloeren de deur openlaat voor juridische procedures. Iedereen die de tijdelijke slachtvloeren in Brussel aanvecht bij de rechtbank, zal op zijn sokken gelijk krijgen. En dat zal onvermijdelijk tot chaos leiden."

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is