Proefproject duaal lesgeven start op 1 september 2020

Door Ben Weyts op 29 mei 2020, over deze onderwerpen: Secundair onderwijs
opleiding

Op 1 september 2020 start een twee jaar durend proefproject rond duaal lesgeven: een nieuw concept waarbij werknemers van een bedrijf deeltijds een lesopdracht opnemen in een middelbare school. Bij duaal lesgeven krijgen leerlingen les van vakmensen die met twee benen in het werkveld staan. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts spreekt van een win-win-win voor scholen, bedrijven en leerlingen. “Ervaren werknemers zullen hun praktijkkennis kunnen delen met de volgende generatie.”

Moeite om vakleerkrachten te vinden

Heel wat Vlaamse middelbare scholen hebben grote moeite om vakleerkrachten te vinden, zeker voor technische en wetenschappelijke vakken zoals wiskunde, fysica of chemie. Net die vakken zijn cruciaal voor de opleiding van jong talent dat later doorstroomt naar de chemie- en farmasector. In die sectoren neemt het aantal jobs al jaren toe en worden ook in de komende jaren veel nieuwe jobs verwacht.

Hulp van ervaringsdeskundigen

De Vlaamse Regering zet nu het licht op groen voor een twee jaar durend proefproject waarbij werknemers van bedrijven tijdelijk kunnen lesgeven in middelbare scholen. Als een school een vacature heeft die ze niet kan invullen via een reguliere aanstelling, kan ze een beroep doen op een ervaringsdeskundige die aan de slag is in een bedrijf. 

Knelpunten en drempels in kaart brengen

Het proefproject wordt opgevolgd door een expertenpanel met onder meer vertegenwoordigers van de onderwijsverstrekkers, de sectoren die deelnemen aan het project, de vakorganisaties, de overheid en de academische wereld. Knelpunten en drempels worden in kaart gebracht en weggewerkt. Het proefproject kan zo een schat aan waardevolle informatie opleveren en de basis leggen voor een grotere uitrol van duaal lesgeven. Duaal lesgeven creëert bovendien waardevolle netwerken waar op langere termijn verdere vruchtbare samenwerkingen uit kunnen voortkomen.

Win-win-win

“Met dit proefproject bieden we een win-win-win voor scholen, leerlingen en bedrijven”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “Meer beschikbare vakleerkrachten, meer praktijkgerichte lessen en meer interactie tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Ervaren werknemers zullen hun praktijkkennis kunnen delen met de volgende generatie.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is