Er was lange tijd te weinig aandacht voor grensoverschrijdend gedrag in het hoger onderwijs, maar de laatste jaren wordt dit probleem serieus genomen en structureel aangepakt. Zo heeft Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de vertrouwenspersonen aan de universiteiten en hogescholen versterkt en gezorgd voor een centraal register van alle meldingen rond grensoverschrijdend gedrag, zodat patronen sneller zichtbaar worden. Studenten en personeelsleden kunnen grensoverschrijdend gedrag nu ook melden bij het extern Vlaams meldpunt, als ze niet genoeg vertrouwen zouden stellen in hun eigen onderwijsinstelling.

Hiaat wetgeving weggewerkt

Weyts maakt het nu ook mogelijk dat professoren en ander academisch personeel preventief geschorst kunnen worden als men onderwerp wordt van een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag. Concreet wordt er een hiaat in de regelgeving weggewerkt. Er was al langer een wettelijke basis om bijvoorbeeld leerkrachten in het leerplichtonderwijs of het administratief en technisch personeel in het hoger onderwijs preventief te schorsen wanneer er een onderzoek werd geopend naar hun gedrag. De conciërge kon dus al preventief geschorst worden, maar de buitengewoon hoogleraar veel moeilijker. Daardoor bleven ‘probleemproffen’ soms te lang in een positie waarin ze zelfs extra slachtoffers konden maken.

Gemakkelijker ingrijpen

“Grensoverschrijdend gedrag komt voor in de hele samenleving en dus ook in ons hoger onderwijs”, zegt Weyts. “Er zijn veel hiërarchische relaties in de universiteiten en hogescholen: tussen student en docent, maar bijvoorbeeld ook tussen personeelsleden onderling. Als er dingen gebeuren die niet kunnen, dan moeten we kunnen ingrijpen. De universiteiten zullen dat nu makkelijker kunnen doen.”