Veel Vlaamse scholieren beginnen omstreeks deze tijd aan hun examenperiode en daarna delibereren de leerkrachten over het hele schooljaar. Soms resulteert dat in een B- of een C-attest en soms vechten ouders die beslissing aan. Er zijn elk jaar honderden interne beroepen en ook een beperkt aantal juridische procedures – en die werpen een grote schaduw over het onderwijs. Leerkrachten voelen zich verplicht om elke beslissing te verantwoorden met dikke pakken papier, voor het geval er een B- of een C-attest van komt en deze beslissing aangevochten zou worden. Dat neemt veel waardevolle tijd in beslag en maakt het beroep van leerkracht een pak minder aantrekkelijk. Bovendien waren scholen vaak bezorgd over de kosten die juridische procedures met zich meebrengen. 

Vermoeden van deskundigheid

Vanaf deze examenperiode staan leerkrachten echter veel sterker in hun schoenen als ze een B- of een C-attest willen geven. Het is immers de allereerste deliberatieperiode waarin leerkrachten van het wettelijke ‘vermoeden van deskundigheid’ genieten. Die juridische term betekent dat hun beslissingen betwist kunnen worden, maar dat de bewijslast dan ligt bij diegene die de beslissing betwist, zoals bij onder meer politieagenten. De wetgever gaat ervan uit dat de klassenraad deskundig is en een beslissing genomen heeft in eer en geweten. De bedoeling is om de waardering voor leerkrachten te verhogen en het aantal procedures tegen beslissingen van de klassenraad te verminderen. 

Juridisch fonds

Als leerlingen of hun ouders toch nog naar een externe rechtbank stappen, dan zal de Vlaamse Overheid tot 10.000 euro de gerechtskosten dragen in plaats van de scholen. Weyts heeft hiervoor een Juridisch Fonds in het leven geroepen. Scholen kunnen ook een beroep doen op het juridisch fonds als een leerkracht of een ander personeelslid slachtoffer werd van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag. 

Blijk van vertrouwen

“Het is een blijk van het vertrouwen in leerkrachten: Vlaanderen staat principieel aan hún kant. “In de strijd tegen het lerarentekort tonen we meer waardering voor leerkrachten, in woord en in daad”, zegt Weyts