Dierenasielen zijn een onmisbare schakel in de Vlaamse strijd voor méér dierenwelzijn. De medewerkers, vaak vrijwilligers, dragen zorg voor verwaarloosde, verdwaalde of vergeten dieren. De asielen waren vroeger aangewezen op eigen fondsenwerving. Tot voor een paar jaar was er helemaal géén structurele financiële steun vanuit de overheid. Vlaams Dierenminister Ben Weyts introduceerde in 2020 een structureel steunmechanisme voor de dierenasielen. Dat systeem werd vorig jaar verder verfijnd en uitgebreid.

Extra steun voor inbeslaggenomen dieren

Weyts kent nu in totaal 775.000 euro structurele steun toe aan 119 erkende dierenasielen verspreid over heel Vlaanderen. Dat is nog eens 14 procent méér dan vorig jaar en het hoogste bedrag ooit. De asielen kunnen rekenen op een forfaitaire basissteun en daarnaast variabele bedragen op basis van hun opvangcapaciteit en het aantal dieren die geadopteerd worden. De steun is bewust heel laagdrempelig gehouden: de asielen moeten aan slechts enkele eenvoudige voorwaarden voldoen om de steun te krijgen. Zo moeten ze bijvoorbeeld hun dieren plaatsen op www.adopteereendier.be, zodat alle Vlamingen een overzicht kunnen krijgen van de dieren die in een asiel wachten op een warme thuis. Boven op de structurele ondersteuning komen er voor de dierenasielen ook nog extra middelen als ze zorg opnemen voor dieren die de diensten van Weyts in beslag genomen hebben bij dierenbeulen.

Gratis opleiding

Vlaanderen ondersteunt de asielen ook inhoudelijk. Zo kunnen dierenasielmedewerkers gratis een opleiding volgen en de asielen kunnen gebruik maken van een gemeenschappelijk boekhoudsysteem.

Volwaardig dierenwelzijnsbeleid

“Sinds 2014 maakt Vlaanderen stap voor stap werk van een volwaardig dierenwelzijnsbeleid”, zegt Vlaams Dierenminister Weyts. “De dierenasielen staan er vandaag veel sterker voor dan vroeger. Samen kunnen we veel vermijdbaar dierenleed ook effectief vermijden.”

Onderwerpen