Nieuw onderwijsdecreet mikt op gelijke onderwijskansen

Door Ben Weyts op 9 april 2021, over deze onderwerpen: Kleuterschool en basisonderwijs, Secundair onderwijs, Gelijke kansen
onderwijs klas

De extra middelen voor een gelijkeonderwijskansenbeleid op school worden voortaan sneller toegekend én er komt een extra garantie dat die middelen effectief terecht komen bij de kinderen die er nood aan hebben. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts voert in een nieuw Onderwijsdecreet gerichte aanpassingen door om het gelijke onderwijskansenbeleid te verbeteren. “We gaan sneller op de bal spelen om de meest kwetsbare kinderen beter te begeleiden”, zegt Weyts. “In Vlaanderen verdienen alle kinderen dezelfde mogelijkheden.”

Scholen hebben recht op extra middelen om een gelijke onderwijskansen te voeren voor de meer kwetsbare leerlingen. Dit is de zogenaamde GOK-omkadering. Het GOK-beleid vertoont echter tekortkomingen. Zo krijgen scholen extra GOK-middelen op basis van een telling die maar één keer om de drie jaar gebeurt. Scholen moeten dus soms jaren wachten op extra middelen, terwijl ze wel al extra noden hebben. In het basisonderwijs zijn de GOK-middelen ook niet geoormerkt, zodat ze vrijelijk besteed kunnen worden voor zowat elk doel.

GOK-middelen alleen voor wie extra aandacht nodig heeft

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts hervormt het GOK-beleid nu via een nieuw Onderwijsdecreet. Concreet komen er twee belangrijke aanpassingen. Ten eerste zal er vanaf volgend schooljaar elk jaar opnieuw bekeken worden waar er extra GOK-middelen nodig zijn, zodat er veel sneller op de bal gespeeld kan worden. Ten tweede worden de GOK-middelen voortaan ook in het basisonderwijs geoormerkt, zodat ze zeker ten goede komen van de kinderen die extra aandacht nodig hebben. De GOK-middelen kunnen dan alleen nog aangewend worden ter ondersteuning van de leerlingen die recht hebben op die extra ondersteuning.

Kwetsbare kinderen het hardst getroffen door coronacrisis

“We maken het beleid rond gelijke onderwijskansen een pak efficiënter”, zegt Weyts. “Dat is ook nodig, want de meest kwetsbare kinderen moeten extra ondersteund kunnen worden. Ook sinds de uitbraak van de coronacrisis hebben we gezien dat die groep telkens het hardste geraakt wordt, als afstandsonderwijs wordt ingevoerd of scholen moeten helemaal sluiten.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is