Niemand wordt graag geconfronteerd met ziekte, laat staan met een langdurige ziekte. Naast het persoonlijke leed is het professioneel vaak onmogelijk om een job te blijven uitoefenen tijdens die periode. In het onderwijs kan men na een periode van ziekteverlof deeltijds terug starten via het stelsel van verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte. Je moest echter meteen minstens 50 procent van je oude opdracht opnemen als je wou terugkeren naar de klas. Jonge leerkrachten kunnen bovendien vaak helemaal geen beroep doen op het systeem van verlof wegens verminderde prestaties want door hun beperkte loopbaan is hun ziekteverlof in geval van langdurige ziekte namelijk snel uitgeput. Kortom, de regelgeving is op dit moment niet aangepast aan de noden van mensen die wel willen werken, maar na een lange ziekte nog niet al hun oude vermogens terug hebben.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts maakt het nu mogelijk dat leerkrachten na een lange ziekte makkelijker kunnen terugkeren naar de klas. Concreet zullen leerkrachten na een periode van langdurige ziekte kunnen herstarten met een tewerkstelling vanaf 20 procent. Tijdens het verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte zou wie kan dus al één dag per week kunnen terugkeren of enkele uren per dag opnemen. Het loon zou dan worden aangevuld met een ziekte-uitkering. Dit maakt de stap naar het werkveld minder groot en zorgt er dus voor dat wie wil en kan, met kleinere stappen terug aan de slag kan gaan. Anderzijds wordt het voor jonge leerkrachten ook eenvoudiger gemaakt om toch verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte te verkrijgen, zonder dat daarvoor overtollig ziekteverlof nodig is.

De nieuwe regelgeving zorgt er ook voor dat een gewoon doktersbriefje volstaat om ziekte te verantwoorden. Vroeger was een speciaal medisch attest (PERS 16) verreist: een extra formulier dat enkel voor leerkrachten bestond. Weyts schrapt dit attest volledig. Deze beslissing verlaagt zo ook de planlast bij dokters. “Wij zijn bijzonder tevreden dat de minister echt heeft geluisterd naar de bezorgdheden van de huisartsen. Dit besluit is een eerste stap naar een goede administratieve vereenvoudiging”, aldus Dr. Roel Van Giel, de voorzitter van Domus Medica.

“Niemand kiest ervoor om (langdurig) ziek te worden, maar we kiezen als maatschappij wel hoe we deze personen zo goed mogelijk kunnen omkaderen”, zegt Weyts. “Onder meer voor de psychosociale toestand van de leerkrachten zelf is het van groot belang dat ze na hun ziekte zo snel mogelijk terug voeling krijgen met de werkvloer”, aldus nog minister van Onderwijs Ben Weyts.