De studententijd is een sleutelperiode in het leven van veel jongeren. Als student krijg je vrijheid en kansen, maar er zijn ook grote verwachtingen en uitdagingen en je moet belangrijke levenskeuzes maken. Het kan – zelfs zonder pandemie – een turbulente periode zijn, waarbij het mentaal welzijn onder druk komt te staan. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 75 procent van alle mentale problemen ontstaat vóór de leeftijd van 25 jaar. “Het studentenleven wordt vaak geromantiseerd. Studenten hebben zogezegd allemaal ‘de beste tijd van hun leven’. Daardoor was er in het verleden weinig aandacht voor het mentaal welzijn van studenten”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “De coronacrisis heeft veel mensen wakker geschud. We grijpen het momentum nu aan om werk te maken van een beleid rond het mentaal welzijn van studenten.”

MoodSpace: een breed en gratis aanbod aan hulpverlening

Studenten krijgen vanaf vandaag via het gloednieuwe online platform MoodSpace toegang tot een breed en gratis aanbod aan hulpverlening. De lancering vindt niet toevallig plaats vlak voor de start van de blokperiode, die zenuwslopend kan zijn. Elke student krijgt via het interactieve platform MoodSpace op een laagdrempelige manier betrouwbare info over mentale gezondheid. Er is onder meer ruimte voor de verhalen van studenten, concrete tips, relevante podcasts, zelfhulpmodules en wegwijzers naar andere begeleiding. De kennis van verschillende academische disciplines, de verschillende initiatieven voor en door studenten en de mogelijkheden die aangeboden worden door de instellingen worden zo voor de eerste keer samengebracht op één punt. MoodSpace is de handige toegangspoort tot een schat aan betrouwbare informatie, die studenten tot nu toe zelf op veel verschillende plaatsen bij elkaar moeten sprokkelen. Maar het platform moet ook een katalysator worden om mentale gezondheid meer bespreekbaar te maken en om ervaringen uit te wisselen. Studenten kunnen als ze dat willen volledig anoniem terecht op het platform. Naast studenten zijn ook docenten, studentenbegeleiders, studentenpsychologen, ouders en alle andere geïnteresseerden van harte welkom.

MoodSpace past in Vlaanderenbreed beleid voor mentaal welzijn van studenten

Er is meer dan een jaar gewerkt aan MoodSpace. Eerst werden de noden van de studenten en van de hogeronderwijsinstellingen in kaart gebracht. Vervolgens werd het advies van experts ingewonnen. Samen met het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) hebben deskundigen het platform stevige wetenschappelijke fundamenten gegeven. De naam en de inhoud van het platform werden mee bedacht door de studenten zelf. Ook de hogescholen en universiteiten werden nauw betrokken: MoodSpace wordt mee gedragen door de instellingen.

MoodSpace past in de uitrol van een Vlaanderenbreed beleid voor het mentaal welzijn van studenten. Eerdere initiatieven waren onder meer de versterking van het SIHO en de nulmeting rond mentale gezondheid bij studenten, die met steun van Vlaanderen werd uitgevoerd door de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) en professor Bruffaerts (KU Leuven).

“MoodSpace is een warm bad, waar mentale gezondheid de belangrijkste én de normaalste zaak van de wereld is”, zegt Weyts. “Studenten kunnen er de weg vinden naar hulp, ze kunnen hun weerbaarheid vergroten en ze kunnen bijleren over henzelf en hun vrienden. Mentale gezondheid zal nooit meer een blinde vlek zijn. We gaan de vinger aan de pols houden en metingen blijven doen onder studenten.”