Het akkoord werd bezegeld met een Verdrag dat ondertekend werd door minister Weyts zelf en de Nederlandse minister Melanie Schultz van Haegen, bevoegd voor Infrastructuur en Milieu. Bij die ondertekening prees Weyts het effect van de investering voor de goede samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland.

De nieuwe sluis in Terneuzen wordt een krachtige hefboom voor de economische ontwikkeling van de Haven van Gent en de volledige Kanaalzone Gent-Terneuzen. Het totale project is goed voor een investering van maar liefst 1,1 miljard. “Het blijft ook niet bij investeringen in de sluis”, aldus Weyts. “Nadien volgt nog de aanpassing van het achterliggende kanaal Gent-Terneuzen. En voor de verdere toekomst werken we ook samen met Frankrijk aan investeringen in de Seine-Schelde-verbinding, zodat we via de sluis van Terneuzen uiteindelijk de Schelde verbinden met Parijs. Een uitstekend alternatief voor vrachtvervoer over onze overvolle wegen.”

Samenwerking loont

De Vlaamse Regering beëindigt ook de geschillenprocedure rond de Hedwigepolder. Die werd meer dan twee jaar geleden door Vlaanderen aangespannen tegen Nederland. “Ik heb alle vertrouwen in een goede afwikkeling van dit dossier”, zegt Weyts.

De ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder moet het leefmilieu van de Scheldedelta versterken en verankeren. In 2005 spraken Vlaanderen en Nederland af dat de Hedwigepolder teruggegeven zou worden aan de natuur. Later ontstond er onenigheid over de gemaakte afspraken, maar sinds het aantreden van de huidige regering Rutte II zit het dossier weer op spoor. “We hebben beide zoveel meer baat bij samenwerking dan elkaar te bestoken met juridische procedures”, besluit Weyts.