Minister Weyts maakt eind aan onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren

Door Ben Weyts op 29 mei 2015, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts komt zijn belofte na: vanaf dit jaar is onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren verboden. “Ik denk dat het onze plicht is om vermijdbaar leed ook maximaal te vermijden”, zegt Weyts, die hoopt dat dit verbod veel dierenleed zal voorkomen.

Europa laat onverdoofd slachten om religieuze redenen toe, maar enkel binnen de muren van een erkend slachthuis. Vorige federale regeringen hebben die Europese regelgeving jarenlang omzeild met zogenoemde tijdelijke slachtvloeren. Maar die beantwoorden geenszins aan de strenge vereisten die worden gesteld aan echte slachthuizen.

In strijd met Europese regels

“Zowel interne als externe juridische adviezen bevestigen dat de tijdelijke slachtvloeren strijdig zijn met de Europese regelgeving”, aldus minister Weyts, die kort na zijn aantreden als de eerste Vlaamse minister van Dierenwelzijn aankondigde dat hieraan een einde moest komen. Er kwam een laatste overgangsperiode om alle betrokkenen de tijd te gunnen om zich voor te bereiden op de nieuwe situatie, maar zoals aangekondigd komt daar nu dus definitief een einde aan.

Dierenwelzijn ernstig nemen

Sinds zijn beslissing heeft minister Weyts verschillende overlegmomenten georganiseerd met vertegenwoordigers van alle betrokkenen. Maar over een overgangsperiode kon geen vergelijk worden gevonden. “Vlaanderen wil dierenwelzijn ernstig nemen”, zegt Weyts. “Er bestaan voldoende alternatieven voor het onverdoofd slachten op een tijdelijke slachtvloer. We kunnen ons ook niet laten chanteren door diegenen die ermee dreigen dan maar illegaal te gaan slachten. Waarom hebben we nog regels als we ze, onder druk, aan de kant zouden schuiven?”

De politie moet samen met de Inspectiedienst Dierenwelzijn toezien op een correct verloop van het Offerfeest en indien nodig optreden tegen thuisslachtingen. Weyts gaat de provinciegouverneurs en de lokale korpschefs aanschrijven met alle nodige informatie en hen verzoeken om nauw toe te zien op het respect voor de regelgeving.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is