Onze onderwijskwaliteit staat al jaren onder grote druk, maar tot nu toe waren we voor informatie hierover aangewezen op internationaal vergelijkend onderzoek zoals de PISA-, TIMSS- of PIRLS-metingen. Dit zijn steekproeven die om de zoveel jaar slechts een beperkt staal van onze leerlingen testen. Minister van Onderwijs Ben Weyts voert daarom de Vlaamse Toetsen in, die álle leerlingen in álle scholen zullen afleggen op vier vaste momenten.

Info van onschatbare waarde

Zo komen we te weten hoe onze jongeren evolueren van het vierde leerjaar naar het zesde leerjaar naar het tweede jaar secundair en naar het zesde jaar secundair. Scholen en leerkrachten krijgen info van onschatbare waarde en komen te weten of ze goed bezig zijn, want ze zullen zich voor het eerst kunnen vergelijken met vergelijkbare scholen. De Inspectie kan op basis van de resultaten sneller en gerichter ingrijpen waar het misloopt. Dit schooljaar komen de leerlingen van het vierde leerjaar en tweede middelbaar als eersten aan de beurt.

Nederlands en wiskunde

150.530 leerlingen uit 3.103 scholen leggen tot medio mei de allereerste Vlaamse Toetsen af. Tussen 24 april en 6 mei wordt een toets Nederlands afgenomen, tussen 2 mei en 15 mei een toets wiskunde. De toets Nederlands brengt de minimumdoelen over leesbegrip in kaart. De nadruk ligt hier op begrijpend lezen. Zo moeten leerlingen van het vierde leerjaar een tekst lezen en nadien meerkeuzevragen beantwoorden. De toets wiskunde brengt alle minimumdoelen Wiskunde in kaart. Leerlingen van het tweede jaar secundair kunnen zo bijvoorbeeld vraagstukken krijgen over het volume van objecten. Die vragen komen uit een database en kunnen dus zelfs binnen eenzelfde klas verschillend zijn. Als je veel goede antwoorden geeft, dan zullen de vragen iets moeilijker worden. Als je veel foute antwoorden geeft, dan worden de vragen iets eenvoudiger.

Huzarenstuk

De Vlaamse Toetsen zijn grondig voorbereid. Dit soort toetsen zijn immers compleet nieuw voor onze scholen. Bovendien worden de toetsen digitaal afgenomen, wat technisch gezien een echt huzarenstuk is. Al sinds het begin van dit schooljaar is er uitgebreide communicatie naar scholen, ouders en leerkrachten en er werd uitvoerig getest. Er staat ook een team met tientallen voorlichters klaar, om scholen telefonisch te helpen als er problemen zouden opduiken.

Revolutionair

“Naar Vlaamse normen is dit revolutionair, maar in bijna alle andere Westerse landen bestaan dit soort toetsen al lang”, zegt Weyts. “Dankzij de Vlaamse Toetsen krijgen scholen en leerkrachten veel waardevolle informatie die ze vandaag niet hebben. We gaan de resultaten heel goed kunnen gebruiken om onze onderwijskwaliteit te verbeteren”.