Met deze maatregelen wil Ben Weyts de Vlaamse scholen maximaal open houden

Door Ben Weyts op 27 oktober 2021, over deze onderwerpen: Kleuterschool en basisonderwijs, Secundair onderwijs, Buitengewoon onderwijs, Coronacrisis
Ben Weyts

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts nam met het onderwijsveld een aantal coronabeslissingen voor de Vlaamse scholen. De maatregelen hebben als voornaamste doel om de scholen maximaal open te houden.

Het Vlaams onderwijsveld wil de scholen maximaal openhouden om het recht op leren te garanderen, met zo min mogelijk beperkingen. Dat betekent dat de herfstvakantie niet verlengd wordt. Een langere vakantie zou immers ingaan tegen het recht op leren en dreigt kinderen in de armen van de grootouders te drijven. In het verleden is gebleken dat een verlenging vaak niet de beste oplossing was.

Mondmaskers in vijfde en de zesde leerjaar

Tegelijk is het onderwijsveld niet roekeloos en treedt het op waar nodig. Het is onmiskenbaar dat er in het lager onderwijs een sterke stijging is van het aantal besmettingen. In de voorbije twee weken werd bijna driekwart van alle besmettingen binnen het onderwijs opgetekend in lagere scholen. Er is daarnaast ook bezorgdheid over de impact van de huidige quarantainestrategie: alleen al de afgelopen twee weken werden er 28.000 leerlingen thuis gezet, waaronder zeer veel kinderen zonder symptomen. Het onderwijsveld komt nu tegemoet aan deze 2 bezorgdheden. Enerzijds worden de mondmaskers opnieuw ingevoerd in het vijfde en zesde leerjaar, als reactie op het toenemend aantal besmettingen. Mits de nodige afstand en ventilatie en als de leerlingen stil zitten, mogen de mondmaskers binnen af. Buiten kunnen de mondmaskers af, mits de leerlingen intense fysieke contacten vermijden. Anderzijds komt er een einde aan de huidige quarantainestrategie, die te veel kinderen nodeloos thuishoudt. Voortaan worden enkel nog kinderen (-12-jarigen) met symptomen getest in het lager en kleuteronderwijs. Zo vermindert de druk op de eerstelijnszones, de artsen en de Centra voor Leerlingenbegeleiding en moeten er minder kinderen nodeloos in quarantaine. Opnieuw zijn we niet roekeloos: we behouden een procedure om op te treden tegen clusteruitbraken. Concreet gaat een klas een week in quarantaine zodra er binnen één week vier besmettingen vastgesteld worden.

Geen extra maatregelen in het secundair

In het secundair onderwijs werpt een zeer hoge vaccinatiegraad vruchten af. Ondertussen is liefst 84 procent van de 12- tot 17-jarigen in Vlaanderen dubbel gevaccineerd. Dit resulteert in veel lagere besmettingscijfers en maakt dat extra algemene maatregelen in het secundair onderwijs op dit moment niet nodig zijn. Het onderwijsveld vraagt wel om ook in het secundair waakzaam te blijven. Scholen kunnen nog altijd zelf extra maatregelen nemen wanneer dat op basis van de lokale situatie aangewezen lijkt.

Enkele andere verduidelijkingen:

Voor beide onderwijsniveaus: Na de herfstvakantie vragen we scholen om  de aanwezigheid van derden op school te beperken. Derden dragen een mondmasker. Oudercontacten gaan bij voorkeur digitaal door. Scholen hebben hierbij evenwel aandacht voor de meest kwetsbare groepen, voor wie een fysiek oudercontact soms aangewezen kan zijn.

Voor eetfestijnen en andere schoolfeesten, volgen we de regels van de bredere samenleving. Voor eetfestijnen betekent dit dat een covid safe ticket vereist is. We vragen scholen om vergaderingen en andere contacten tussen personeelsleden onderling, indien mogelijk digitaal te laten doorgaan. Indien de vergadering toch fysiek doorgaat, wordt het dragen van een mondmaskers sterk aanbevolen. Telewerk wordt - net zoals in de bredere samenleving - opnieuw aanbevolen.

Ook in het hoger onderwijs kunnen de instellingen zelf maatregelen nemen wanneer dat nodig zou zijn.

Een werkgroep bekijkt in de komende dagen of er nieuwe richtlijnen nodig zijn voor het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is