“Op federaal niveau was dit een verwaarloosde en vergeten bevoegdheid, maar op Vlaams niveau tonen we ons een voortrekker voor meer dierenwelzijn”, zegt Weyts. “In Brussel mag een nieuwe dierencodex niet eens gestemd worden, uit angst dat men er via amendementen te veel ambitie in steekt. Vlaanderen geeft hier het goede voorbeeld, in eigen land én internationaal.”

Volwaardige bevoegdheid

Dierenwelzijn werd in 2014 overgeheveld naar Vlaanderen en sindsdien bouwt Dierenminister Ben Weyts het stap voor stap uit tot een volwaardige bevoegdheid met een krachtig beleid. Denk bijvoorbeeld aan het verbod op onverdoofd slachten, dwangvoederen, blokstaarten en pelsdierkweek; veel strengere straffen; de verdubbeling van het aantal inspecteurs; acht keer meer budget; financiële steun voor asielen en ga zo maar door. Er was echter nog geen samenhangend en sluitend wettelijk kader dat dieren waardeert en beschermt naar de normen van vandaag. De bijna 40 jaar oude Dierenwelzijnswet (°1986) werd doorheen de jaren zo vaak aangepast dat de regelgeving warrig en inefficiënt dreigde te worden. Weyts maakte daarom werk van een nieuwe Vlaamse Codex Dierenwelzijn, die regelgeving zou samenbrengen én zou toevoegen.

Vlaanderen is voortrekker

Nu de nieuwe Codex Dierenwelzijn werd goedgekeurd, positioneert Vlaanderen zich als voortrekker op het gebied van Dierenwelzijn. De Codex breidt de bescherming fors uit. Vlaanderen neemt zo opnieuw afscheid van een reeks achterhaalde dierenpraktijken. Zo gaan we de huidige kippenkooien (waar dieren opeengepakt in zitten) inruilen voor volièresystemen met vrije uitloop. Er komt een einde aan wekelijkse dierenmarkten. Lijmvallen worden verboden, net zoals alle seksuele handelingen met dieren. Particulieren mogen schapen, geiten of varkens niet meer thuis slachten. Er komt ook een verbod op het gericht kweken van dieren bedoeld voor dierengevechten of schietoefeningen. Op termijn voorziet de Codex ook een verbod op het doden van eendagshaantjes.

Extra inzet op welzijn dieren

Daarnaast wordt ook extra ingezet op het welzijn van dieren. Zo komt er een verplichte beschutting voor weidedieren, zodat ze zich altijd kunnen verschuilen bij bijvoorbeeld hitte. Dieren mogen niet meer voortdurend vastgebonden worden. Er komt een verplicht cameratoezicht in alle slachthuizen. Ook wordt strenger toegezien op het welzijn van dieren tijdens internationale dierentransporten.

Meer handhaving

Tot slot komt ook handhaving nadrukkelijk aan bod. Nalatigheid ten opzichte van dieren wordt strafbaar. In elke lokale politiezone moet een verantwoordelijke rond dierenwelzijn aangeduid worden. En rechtbanken krijgen meer mogelijkheden om veiligheidsmaatregelen op te leggen na vastgesteld dierenleed.

“We hebben het verouderde wetboek volledig herschreven”, zegt Weyts. “We kiezen in Vlaanderen nadrukkelijk voor méér dierenwelzijn en nemen hierin een voortrekkersrol op.

Onderwerpen