Koudeprotocol moet vermijdbaar dierenleed vermijden

Door Ben Weyts op 17 januari 2021, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn
Pluimveehouders dreigen gepluimd te worden

Vlaams Dierenminister Ben Weyts, de Vereniging van Industriële Pluimveeslachthuizen en het Nationaal Verbond van Pluimveeslachthuizen en Uitsnijderijen hebben een koudeprotocol vastgelegd met afspraken over het laden, vervoeren en lossen van pluimvee dat bij erg koude temperaturen overgebracht wordt naar het slachthuis. Pluimvee is immers niet zo bestand tegen koude als bijvoorbeeld grootvee. “We hebben als beschaafde samenleving de verdomde plicht om vermijdbaar dierenleed ook effectief te vermijden”, zegt Weyts.

Op dagen met extreme temperaturen komt dierenwelzijn onder druk te staan. Vlaams Dierenminister Ben Weyts en de slachthuissector hebben daarom vorige zomer een hitteplan opgesteld met maatregelen voor het laden, vervoeren en lossen van grootvee en pluimvee op dagen met erg warme temperaturen. Tot nu toe was er echter geen soortgelijk protocol voor dagen met erg koude temperaturen. Nochtans worden dieren vaak ’s ochtends heel vroeg overgebracht naar het slachthuis en is met name pluimvee niet goed bestand tegen erge koude. 

Ingekorte wachttijden, beschut lossen en uitstellen lang transport

Vlaams Dierenminister Ben Weyts, de Vereniging van Industriële Pluimveeslachthuizen (VIP) en het Nationaal Verbond van Pluimveeslachthuizen en Uitsnijderijen (NVP) hebben nu een koudeprotocol vastgelegd met afspraken voor het laden, vervoeren en lossen van pluimvee bij erg koude temperaturen. Er zijn afspraken voor als de temperatuur onder vijf, respectievelijk nul graden gaat en nog meer afspraken voor als de temperatuur onder min zeven graden gaat. Het gaat onder meer om afspraken over de bezettingsgraad van pluimveetransporten op weg naar het slachthuis, over het gebruik van zeilen, over ingekorte wachttijden, beschut lossen en het uitstellen van lange transporten. Dieren moeten bijvoorbeeld zoveel mogelijk uit de wind gehouden worden.

Dezelfde richtlijnen voor iedereen

Het koudeprotocol geeft duidelijkheid aan de vele partners die betrokken zijn bij het slachtproces: de pluimveehouder, de vangploeg, de transportfirma, de slachthuismedewerkers, de vertegenwoordiger van het FAVV,… Iedereen heeft nu dezelfde richtlijnen voor dagen met erg koude temperaturen. Het is de functionaris voor het dierenwelzijn in het slachthuis die op basis van de weersvoorspellingen van het KMI zal beslissen om het koudeprotocol op te starten.

“We doen gerichte inspanningen om het dierenwelzijn in en rond de slachthuizen te verbeteren”, zegt Weyts. “Duidelijke richtlijnen voor dagen met extreme temperaturen horen daar ook bij. Dieren worden immers vaak heel vroeg ’s ochtends naar het slachthuis gebracht: dan kan het nog bijtend koud zijn. Dit protocol heeft een groot draagvlak binnen de sector en er zal toegezien worden op de naleving.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is