“Het is niet iedereen gegeven om een school te leiden”, zegt Weyts. “Het is een hele uitdagende én omvangrijke functie, die je niet mag onderschatten. Scholen moeten dan ook soms lang zoeken naar een geschikte directeur en sommige directeurs stoppen relatief snel omdat de functie niet helemaal beantwoordt aan de verwachtingen. We investeren daarom deze regeerperiode extra in onze directeurs, met onder meer een loonsverhoging, de introductie van de beleidsondersteuner en de adjunct-directeur in het basisonderwijs en het uittekenen van een opleiding voor schoolleiders”.

Persoonsgebonden eigenschappen

Het kernprofiel schetst drie persoonsgebonden eigenschappen. Een schooldirecteur heeft immers psychologische, sociale en cognitieve vaardigheden nodig. Op psychologisch gebied moet een directeur optimistisch, veerkrachtig, proactief en doelmatig zijn. Op sociaal gebied wordt bezieling, communicatieve vaardigheid en emotionele sensitiviteit verwacht. Op cognitief vlak moet een directeur beschikken over zowel algemene als domeinspecifieke kennis, systeemdenken en probleemoplossend vermogen. Schoolleiderschap heeft daarnaast ook een heel sterke morele dimensie, die nauw verweven is met de waarden en het pedagogisch project van de school zelf.

Leiderschapspraktijken

Het kernprofiel lijst daarnaast vijf essentiële leiderschapspraktijken op. Een schooldirecteur moet richting kunnen geven, een lerende organisatie verder kunnen ontwikkelen en motiveren, de school kunnen vormgeven, externe relaties en netwerken kunnen uitbouwen en de onderwijskwaliteit kunnen ontwikkelen. Het gaat met andere woorden over een hele uitdagende en omvangrijke functie, die schooldirecteurs ook niet helemaal alleen moeten dragen. De onderwijspartners benadrukken in het kernprofiel de evolutie naar een gedeeld leiderschap, waarbij meerdere leden van een leidinggevend en complementair team taken delen.

Meer mensen warm maken voor functie

“Dit is geen afvinklijst, maar wel een duidelijk kader – want dat ontbrak tot nu toe”, zegt Weyts. “In veel sectoren is het de normaalste zaak van de wereld dat alle functies goed omschreven worden, zodat je meer kandidaten kan rekruteren en mensen niet voor verrassingen stelt. Maar in het onderwijs moesten scholen dit tot nu allemaal zelf uitzoeken. We hopen dat dit kan helpen om meer mensen warm te maken voor de uitdagende job van schooldirecteur.”