De Vlaamse Regering gaf vorig jaar groen licht voor de oprichting van Leerpunt, in navolging van soortgelijke kenniscentra die al bestaan in bijvoorbeeld het Verenigd en Nederland. De oprichting van zo’n onafhankelijk kenniscentrum voor het Vlaams onderwijs was een van de belangrijkste aanbevelingen van de Commissie Beter Onderwijs, om leerkrachten beter te ondersteunen in hun lesgeven. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts maakte meteen ook de nodige middelen vrij. Leerpunt nam al enkele initiatieven, zoals de lancering van een toolkit voor het kleuteronderwijs. 

Werking verzekerd

Weyts verzekert nu de werking van het nieuwe kenniscentrum Leerpunt voor de volgende jaren. Concreet kan Leerpunt boven op de eerder vrijgemaakte budgetten al zeker tot het einde van schooljaar 2027-2028 rekenen op 2 miljoen euro per jaar. Zo kan Leerpunt uitgroeien tot een vaste waarde en een scheidsrechter in eeuwige onderwijsdiscussies, zoals de zin en onzin van huiswerk, de voor- en nadelen van zittenblijven, het potentieel van hybride onderwijs, de beste manier om gedragsproblemen aan te pakken of de meest effectieve methodes om Wiskunde of Nederlands te onderwijzen. 

Laagdrempelig platform

Leerpunt zal fungeren als een herkenbaar en laagdrempelig platform voor kennisdeling met de scholen. Leerkrachten, directeurs, lerarenopleiders, pedagogische begeleiders en andere onderwijsactoren kunnen bij Leerpunt ook aangeven welke vragen zij beantwoord willen zien. Leerpunt gaat dan kwaliteitsvol wetenschappelijk onderzoek uitbesteden in samenwerking met bestaande expertisecentra. Er komt ook een maximale samenwerking met soortgelijke instellingen die al langer bestaan in het buitenland, zoals de EEF en de NRO.  

Hefboom voor meer onderwijskwaliteit

“Leerpunt wordt in de komende jaren een belangrijke hefboom voor méér onderwijskwaliteit”, zegt Weyts. “Er zijn jammer genoeg nog altijd veel onzinnige leermethodes in omloop, omdat leerkrachten niet altijd zeker kunnen weten wat werkt en wat niet werkt. Leerpunt zal nu helderheid scheppen. Leerkrachten zullen meer dan ooit kunnen rekenen op wetenschappelijk getoetste handvaten en lesmethodes die hun nut al bewezen hebben”.