De toolkit geeft het effect, de kost en sterkte weer van initiatieven op de klasvloer. Dit kan scholen en leerkrachten richting geven bij het nemen van beslissingen over bijvoorbeeld huiswerk, feedback, werken met niveaugroepen enzovoort. De toolkit geeft dan wel de richting aan, de leerkrachten zetten zelf de weg uit naar dat doel. Bijvoorbeeld rond examenplanning, wat aan bod kan komen tijdens ‘leren leren’. 

Meer houvast voor leerkrachten

“Scholen gaan aan het experimenteren, bijvoorbeeld door huiswerk af te schaffen, maar die goedbedoelde experimenten zijn niet altijd doeltreffend, zegt onderwijsminister Ben Weyts. "Scholen zijn zoekende. We willen leerkrachten hiermee meer houvast bieden. Zodat ze weten welke didactische methoden hun effectiviteit bewezen hebben."

Van wetenschap naar klasvloer

Leerpunt werd eind 2022 opgericht en moet de brug slaan tussen wetenschappelijk onderzoek en de klasvloer. De oprichting ervan was een advies van de commissie-Brinckman, om de dalende onderwijskwaliteit tegen te gaan. 

Ook voor kleuteronderwijs

Bedoeling is om begin volgend jaar een gelijkaardige toolkit te lanceren voor het kleuteronderwijs. Ook zullen er dan 'leidraden' komen die leerkrachten moeten helpen om bepaalde methodes in de praktijk te brengen.