Karine Meliksetyan kwam in 1996 naar België vanuit Armenië. Daar behaalde zij verschillende diploma’s. Ze werkte daar als vakbondsvoorzitster in een bedrijf waar ze voor arbeiders en hun gezinnen allerlei initiatieven op vlak van gezondheidszorg, cultuur en vakantie ontwikkelde. In België werkte ze onder meer als sociale tolk. Daar kwam ze tot het besef dat veel allochtone volwassenen en kinderen die al jaren in België woonden, amper het Nederlands machtig waren.

Leer- en taalondersteuning

Daarom richtte ze de vzw Mariam op, een buitenschools studie- en leercentrum dat al 20 jaar actief is in heel Oost-Vlaanderen. De vzw biedt kinderen uit allochtone en kansarme gezinnen naschoolse ondersteuning om hun leer- en taalachterstand te verkleinen. Daardoor realiseren kinderen betere schoolresultaten in het kleuter-, lager- en secundair onderwijs. Waardoor hun integratie in het onderwijs en in het maatschappelijk leven gestimuleerd wordt. De kinderen komen uit gezinnen met meer dan 20 verschillende thuistalen.

Vooroordelen

Karine stoot daarbij op heel wat vooroordelen over het gebruik van thuistaal in het onderwijs. Het Gentse stadsbestuur loopt niet warm voor haar initiatief. De vzw dreigde daardoor zelfs zonder leslokalen te vallen.

Goede resultaten

Karine Meliksetyan is nochtans duidelijk als het gaat over thuistaal in het onderwijs: “Uit gesprekken met ouders bevestig ik dat veel anderstalige ouders onderwijsprojecten in Vlaanderen afkeuren, waarin hun kinderen bepaalde lessen op school in hun eigen moedertaal gekregen hebben. Deze ouders zoeken extra kansen voor hun kinderen en beseffen dat dit soort projecten niet de juiste weg is. Na een korte begeleiding door de vzw, waarin duidelijke en correcte afspraken worden gemaakt met de ouders, boeken deze kinderen wél goede resultaten op school.”

Verdienstelijke nieuwe Vlaming

De N-VA herneemt met deze uitreiking de jaarlijkse traditie om de Ebbenhouten Spoor uit te reiken, na een tussenstop van enkele jaren (onder meer omwille van corona). De prijs gaat elke keer naar een verdienstelijke nieuwe Vlaming, die bewijst dat een succesvolle integratie geen fabel is, een bijdrage levert aan Vlaanderen, die Vlaanderen verrijkt en zo een toonvoorbeeld is voor alle Vlamingen.

Meliksetyan kreeg de prijs uit handen van partijvoorzitter Bart De Wever, Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts, nationaal partijsecretaris Louis Ide en Gents Kamerlid Anneleen van Bossuyt.

Nobele strijd

“Zonder een goed begrip van onze Nederlandse voertaal moet iemand zich noodgedwongen terugtrekken tot de eigen etnische gemeenschap. Dat leidt tot feitelijke segregatie, achterstelling en een gefragmenteerde samenleving. Het is iets waartegen onze laureate in Gent al jarenlang een nobele strijd voert’, zegt voorzitter Bart De Wever.

Verdiende erkenning

“Karine en alle mensen van vzw Mariam verdienen deze erkenning. Een duizendtal kinderen met meer dan 26 verschillende thuistalen kregen dankzij hen opnieuw toekomstperspectief. Dankzij hun verbeterde kennis van het Nederlands kunnen ze zich verder ontwikkelen en zich als gelijkwaardige burgers nestelen in onze warme Vlaamse gemeenschap”, voegt bezieler en partijsecretaris Louis Ide toe.

Passie en overtuiging

“Veel respect voor de passie en overtuiging waarmee Karine zorgt voor de begeleiding van Gentse kinderen die thuis geen Nederlands spreken, tegen de stroom in van het Gentse stadsbestuur dat het gebruik van de thuistaal op school stimuleert. Karine zorgt er mee voor dat kinderen alle kansen krijgen om hun toekomst hier uit te bouwen en een rol op te nemen in onze gemeenschap”, besluit Kamerlid en Gents gemeenteraadslid Anneleen Van Bossuyt.