Er is al enige tijd beroering rond Cycling Vlaanderen, de erkende en gesubsidieerde sportfederatie voor het Vlaamse wielrennen. Zo zijn er vragen over bepaalde financiële stromen en over de relatie tussen Cycling Vlaanderen en Belgian Cycling. Vlaams minister van Sport Ben Weyts vroeg Cycling Vlaanderen vorig jaar al om een audit uit te voeren. Die audit werd deze week bezorgd aan de minister, maar er blijven nog onbeantwoorde vragen. Zo heeft de audit zich niet gebogen over alle financiële stromen.

Transparantie over alle financiële stromen vroeger en nu

Weyts heeft nu de Inspectie Financiën van de Vlaamse Overheid gevraagd om te onderzoeken of Cycling Vlaanderen subsidiegeld altijd juist heeft aangewend. De Inspectie Financiën heeft immers een controlebevoegdheid over alle subsidiestromen die vanuit de Vlaamse Overheid naar Cycling Vlaanderen gaan en kan nu bijkomende onderzoeksdaden stellen. Er moet transparantie komen over alle financiële stromen vroeger en nu. De Inspectie Financiën zal in alle onafhankelijkheid nagaan of alles volgens de regels én marktconform is verlopen. 

“Zeker in het koersgekke Vlaanderen hebben we nood aan een wielerfederatie die boven elke verdenking verheven is”, zegt Weyts. “We kunnen de bezorgdheden rond Cycling Vlaanderen alleen wegnemen door alles nu voor eens en voor altijd uit te spitten. De Inspectie Financiën is de meest aangewezen partner om na te gaan of alle middelen inderdaad correct besteed zijn.”