Kinderen moeten vandaag minstens 8 jaar oud zijn vooraleer ze (bijvoorbeeld via de examencommissie) een getuigschrift lager onderwijs kunnen halen. Sommige hoogbegaafde kinderen zijn daar echter al vroeger klaar voor. Het gaat om een kleine, maar ook kwetsbare groep. Zonder aanpak op maat worden hoogbegaafde kinderen vaak schoolmoe en krijgen ze niet de kans om hun potentieel te ontwikkelen op hun eigen ritme. Elk jaar opnieuw zijn er wel een paar kinderen die aanbotsen tegen de minimumleeftijd.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts schrapt nu de minimumleeftijd om een getuigschrift lager onderwijs te behalen. Uitzonderlijk hoogbegaafde kinderen kunnen voortaan ook vóór de leeftijd van 8 jaar via de examencommissie een getuigschrift behalen en doorstromen naar het secundair onderwijs. Er is geen minimumleeftijd om te mogen beginnen aan secundair onderwijs.

In deze regeerperiode wordt er voor het eerst werk gemaakt van een beleid voor zeer makkelijk lerende en hoogbegaafde leerlingen. Ongeveer 2 à 3% van de Vlamingen is hoogbegaafd, maar in het verleden waren ze vaak een vergeten groep. Nu is er voor het eerst geld vrijgemaakt specifiek voor een Vlaanderenbreed beleid rond hoogbegaafdheid, er is een expertisecentrum, er zijn begeleidingsprojecten – en nu wordt ook regelgeving aangepast met het oog op deze doelgroep.

“Zonder aanpak op maat kan de scholing van hoogbegaafde leerlingen echt mismeesterd worden”, zegt Weyts. “Kinderen kunnen dan erg ongelukkig worden en zelfs gaan onderpresteren. Voortaan willen we veel meer rekening houden met wat zij nodig hebben. De minimumleeftijd van 8 jaar was meer emotioneel dan rationeel onderbouwd en hield geen rekening met de kinderen die sneller kunnen en willen doorgaan naar het secundair.”