Vlaanderen is een kenniseconomie met een open blik op de wereld. De arbeidsmarkt is in volle evolutie en corona heeft meermaals aangetoond dat we steeds digitaler en flexibeler moeten inspelen op de realiteit. Ook het hoger onderwijsveld doet dit nu met het Voorsprongfonds. Vlaanderen voorziet in totaal 60 miljoen euro om initiatieven van de hoger onderwijsinstellingen te ondersteunen. 

Afstuderen is geen eindpunt, maar stap in levenslang leren

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert nu 39 miljoen euro uit het Voorsprongfonds in 146 projecten uit 18 hoger onderwijsinstellingen. Zo zijn er hogeronderwijsinstellingen die initiatieven rond levenslang leren uitbouwen. Het afstuderen wordt dan niet als eindpunt gezien, maar als een volgende stap in het levenslang leren. Hoger onderwijsinstellingen ontwikkelen bijvoorbeeld een soort ‘clubformule’, een leertraject per studiegebied met terugkommomenten dat net afgestudeerden ondersteunt bij de eerste stappen in het werkveld. Zij kunnen dan proactief met hun eigen loopbaan aan de slag gaan en inzichten verwerven in de eigen ambities door middel van coaching door professionelen uit het werkveld. 

Digitale onderwijsvormen als laagdrempelige mogelijkheid

Meer digitale onderwijsvormen geven werkenden of zijinstromers een meer laagdrempelige mogelijkheid om levenslang te leren. Verschillende hogescholen werken nauw samen om de kwaliteit voor Vlaanderenbreed afstandsonderwijs versterken of de procedures voor het Erkennen van Verworven Competenties (EVC) toegankelijker maken. 

Levensechte simulatietrainingen en virtuele laboratoria

Daarnaast zullen hogescholen en universiteiten hun opleidingsportfolio toekomstgerichter en wendbaarder maken door bijvoorbeeld levensechte simulatietrainingen voor (zorg)opleidingen te ontwikkelen of door virtuele laboratoria op te zetten. Waarheidsgetrouwe vaardigheidstrainingen in een veilige leeromgeving vergroten de leermogelijkheden en het welbevinden van de studenten.  Bovendien leiden trainingen in een fysieke of virtual/augmented reality omgeving later tot een kwaliteitsvollere praktijkuitvoering op de arbeidsmarkt.

“We moeten ervoor zorgen dat we ook positieve gevolgen overhouden aan de coronacrisis”, zegt Weyts. “Daarom grijpen we dit moment om het opleidingsaanbod van ons hoger onderwijs toekomstgerichter en flexibeler te maken en onze studenten voor te bereiden op de vernieuwende en hoogtechnologische arbeidsmarkt. Vlaanderen neemt nu een voorsprong om ook morgen mee te zijn.”